Aarhus Universitets-hospital har fået en fusionshjemmeside. Nu ligger nyheder om Aarhus Universitetshospital på hjemmesiden
www.auh.dk

www.AUH.dk rummer også baggrundsmateriale om fusionen mellem Skejby og Århus Sygehus, som er blevet døbt Aarhus Universitetshospital.

Oplysninger om behandling, forskning og uddannelse på de enkelte hospitaler skal stadig findes på de eksisterende hjemmesider for Skejby og Århus Sygehus – www.skejby.dk og www.aarhussygehus.dk

En fælles hjemmeside for Aarhus Universitetshospital vil være klar ved årsskiftet.