28. maj 2011 offentliggør Region Midtjylland, hvem der bliver totalrådgiver for Det Nye Hospital i Vest – og dermed kaptajn på Vestjyllands største byggeprojekt nogen sinde.
INVITATION TIL PRESSEN

28. september 2011 offentliggør Region Midtjylland, hvem der bliver totalrådgiver for Det Nye Hospital i Vest – og dermed kaptajn på Vestjyllands største byggeprojekt nogen sinde.

Pressen er inviteret til at deltage i arrangementet.

• Hvornår: Onsdag den 28. september 2011 kl. 11.30 – 12.30

• Hvor: Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 28, 8800 Viborg

Vejen til første spadestik
For et lille års tid siden blev fem konsortier vurderede som kvalificerede til at deltage i udbuddet til opgaven som totalrådgiver for byggeriets fase 1. Det man i udbudssproget kalder ”prækvalificerede”.

En bedømmelseskomite skulle derefter vurdere de fem forslag, der kom ind.

Som totalrådgiver bliver det vinderkonsortiets opgave at udarbejde en samlet plan for hospitalet – en helhedsplan - og slå de arkitektoniske streger for projektets 1. etape, samt stå for byggestyringen.
Helhedsplanen omfatter således også de efterfølgende etaper.

1. etape forventes klar til indflytning sidst i 2016. Herefter skal et nyt udbud bestemme, hvem der skal være totalrådgiver for de efterfølgende etaper.

Alle udstiller
Ved arrangementet den 28. september bliver ikke kun vinderen offentliggjort. Det bliver også muligt at se de fire andre bud på et nyt hospital i Gødstrup.

Kort inden offentliggørelsen behandler Regionsrådet for Region Midtjylland indstillingen til en vinder som et lukket punkt på regionsrådets dagsorden. Herefter afbryder rådet sit møde og giver plads til offentliggørelsen og den efterfølgende reception.


Fakta
• De fem konsortier, der har deltaget i udbuddet er:
o BDP, Sheffield, Storbritannien
o Konsortiet Team Medic DNV, Sverige/Danmark
o Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S, Aarhus
o Niras A/S, Aarhus
o Konsortiet Cura Vita, Aarhus
Se oversigt over firmaer, der indgår i de enkelte konsortier

• Byggeriet af Det Nye Hospital i Vest – DNV Gødstrup – har fået et foreløbigt tilsagn fra regeringen på 3,15 mia. kr. i 2009-penge.

• Efter planen stikkes den første spade i jorden i sensommeren 2012

• Hospitalerne i Herning og Holstebro begynder udflytningen til DNV Gødstrup sidst i 2016

Se invitation til arrangementet

• Læs mere om DNV Gødstrup på www.dnv.rm.dk


Flere oplysninger
• Planlægger Randi Nedergaard-Hansen: 7843 8752 / 4024 2674 / randi.nedergaard.hansen@vest.rm.dk

Pressevagten i Region Midtjylland – hverdage kl. 8 - 17: 7841 0666

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.