Region Midtjylland er blandt deltagerne i den landsdækkende kampagne "EN AF OS", som skal gøre op med fordomme om psykisk sygdom.
Region Midtjylland er blandt deltagerne i den landsdækkende kampagne "EN AF OS", som skal gøre op med fordomme om psykisk sygdom.

Psykiatri og Social i Region Midtjylland går fra i dag, mandag den 19. september 2011, og fem år frem aktivt ind i en fælles landsdækkende indsats, der retter sig mod at afmystificere og afstigmatisere psykisk sygdom.

Indsatsen skal skabe øget viden om psykisk sygdom og større forståelse for mennesker med psykiske lidelser. Både i skolen, på arbejdspladserne, i familien og alle de andre steder, hvor hverdagslivet udfolder sig.
 
Gennem mange og forskellige initiativer – lige fra nationale oplysningskampagner til lokale arrangementer – er formålet at reducere stigmatisering, fordomme og social eksklusion.

Afstigma-hva’-for-noget
Stigma betyder ”miskrediterende særtræk”. Stigmatisering rammer mange grupper i samfundet, der på en eller anden måde skiller sig ud fra normen eller idealet om det velfungerende menneske.
 
At blive sat i bås eller stemplet udgør en alvorlig barriere for, at mennesker med psykiske lidelser kan bevare eller genvinde deres sociale plads i samfundet. Fordomme og myter medfører også en risiko for, at mennesker med psykiske sygdomme isolerer sig og ikke søger hjælp og behandling.

Vi gør allerede noget
I Region Midtjylland gør vi allerede nu en stor indsats for at skabe øget viden om psykisk sygdom. Der afholdes blandt andet lokale temaaftner, som henvender sig til den brede befolkning, og psykoedukation for brugere og pårørende, hvor der undervises i diagnoser, herunder symptomer, behandlingsmuligheder og mestringsstrategier.

Psykiatriplanen for Region Midtjylland betoner også, at psykiatrien har en særlig opgave i at nedbryde de tabuer og fordomme, der fortsat knytter sig til det at være psykisk syg.

Lokalt og nationalt
Bag projekt "EN AF OS" står Danske Regioner og de fem regioner, Sundhedsstyrelsen, Socialministeriet, KL, Psykiatrifonden, Det Sociale Netværk og Trygfonden.

Den landsdækkende kampagne EN AF OS – væk med tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom skal signalere, at psykisk sygdom kan ramme eller påvirke os alle i større eller mindre grad.

Nedenfor kan du se et program for de arrangementer, der indtil videre er planlagt i forbindelse med kampagnen i Region Midtjylland.

Arrangementer i efteråret 2011
Den 10. oktober 2011, kl. 15.00-18.00 på HEART Herning Museum of Contemporery Art: Kick Off for "EN AF OS" indsatsen i Region Midtjylland. Arrangementet henvender sig til inviterede ambassadører for indsatsen, erhvervsledere, rektorer, kommunale repræsentanter, regionsrådspolitikere, bruger- og pårørende organisationer, faglige organisationer og ledere inden for Psykiatri og Social.

Den 10. november 2011, kl. 15.30-17.00 i Gallohuset, Nørregade 6, 8000 Aarhus C: Offentligt arrrangement med oplæg og paneldebat om afstigmatisering.

Uge 47, 2011 Ungt sind - Åbent Sind. Temauge for og med unge. Sammen med PsykiatriFondens informationsbus besøges forskellige byer og erhvervsskoler, hvor der afholdes oplæg for og med de unge om psykisk sygdom. Der afholdes temaarrangementer for fagfolk og offentlige arrangementer om ungeproblematikker.

Læs mere på arrangementerne på www.psykinfo.dk og om selve kampagnen på www.en-af-os.dk.