Minutiøs undersøgelse af fjernede lymfeknuder kan afsløre spredning af sygdom, som ikke findes ved en normal patologisk undersøgelse


Minutiøs undersøgelse af fjernede lymfeknuder kan afsløre spredning af sygdom, som ikke findes ved en normal patologisk undersøgelse

Ved operation for kræft i urinblæren fjernes - ud over blæren - også de omkringliggende lymfeknuder i bækkenet. Forskere har tidligere vist, at man på den måde kan helbrede en del af de patienter, der har spredning af sygdommen til lymfeknuderne, uden at skulle udsætte dem for supplerende kemoterapibehandling.

Der er også studier, der har antydet, at en meget grundig og omfattende lymfeknuderfjernelse øger overlevelsen selv hos patienter, hvor sygdommen tilsyneladende ikke har spredt sig til de nærliggende lymfeknuder.

Man har forsøgt at forklare dette ved, at disse patienter kunne have ganske små områder i lymfeknuderne med kræftspredning, som derfor ikke kunne ses i mikroskop ved en patologisk undersøgelse af et almindeligt, farvet snit af lymfeknuderne.

Tidligere har forskere forsøgt at påvise disse ”mikro”-spredninger ved genetisk undersøgelse af lymfeknuderne, men den reelle forekomst af ”mikro”-spredninger har været uklar.

I et nyt studie fra Urinvejskirurgisk Afdeling K og Patologisk Institut ved Aarhus Universitetshospital har forskerne lavet en minutiøs udskæring af alle lymfeknuderne fra patienter, der ved normal patologisk undersøgelse ikke havde spredning til lymfeknuderne.

De undersøgte lymfeknuder blev skåret i talrige ganske tynde snit, og ved hver skæring blev der lavet den normale farvning samt yderligere immunfarvning for at identificere små ansamlinger af kræftceller.

Studiet viste, at patienter med en stor svulst i urinblæren, som i forvejen havde stor risiko for at have spredning af sygdommen, også havde en større risiko for at have små skjulte kræftceller i de fjernede lymfeknuder. Samlet set havde hver 10. af de undersøgte patienter spredning til en lymfeknude, som ikke var fundet ved normal patologisk undersøgelse.

Studiet viste også, at de ekstra kræftceller blev fundet v. h. a. ekstra snit i lymfeknuderne og ikke v. h. a. immunfarvning, som er mere kostbar end den almindelige farvemetode, der anvendes til normale undersøgelser.

Resultaterne er publiceret i:
Incidence of occult lymph-node metastasis missed by standard pathological examination in patients with bladder cancer undergoing radical cystectomy. Jensen JB, Høyer S, Jensen KM. Scand J Urol Nephrol. 2011 Jul 19. DOI: 10.3109/00365599.2011.599336

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til:
Klinisk Lektor, afdelingslæge, Jørgen Bjerggaard Jensen, Urinvejskirurgisk Afdeling K, 8949 5950 / 2613 3790