01-11-2011Hackere, kunstige tommelfingerled og Segways til handicappede. Region Midtjylland fokuserer onsdag den 2. november på forskning, teknologi og innovation på sundhedsområdet.


Nyskabelser som en ekstra tommelfinger og fremtidens hospitalsseng bliver vist frem på Ingeniørhøjskolen, AU, i Herning.

Fagfolk, eksperter og politikere arbejder den 2. november sammen i små laboratorier og et panel med repræsentanter fra Ingeniørhøjskolens FabLab, en række nøglepersoner fra regionens sundhedsvæsen og andre eksperter mødes for at knække konkrete udfordringer for Region Midtjylland.

Eksemplerne er udpluk af de ting der sker på Ingeniørhøjskolen i Herning, når Region Midtjyllands udvalg for forskning, innovation og teknologi indenfor sundhed inviterer til messe.

Erhvervsmuligheder
- I Region Midtjylland mener vi, at nutidens velfærdsudfordringer er fremtidens erhvervsmuligheder. Og der er noget helt særligt ved opfindsomhed, der ikke blot skaber behov og omsætning. Når opfindsomhed rent faktisk gør livet nemmere eller bedre for patienter og handicappede, så bliver opfindsomheden ligesom til mere, siger formanden for Region Midtjyllands udvalg for forskning, innovation og teknologi indenfor sundhed, Poul Müller.

Eksempler på sundhedsinnovation
For nysgerrige byder messen på en række stande udstyret med eksempler på midtjysk sundhedsinnovation.

Blandt eksemplerne er:

  • En fjernstyret medicin-dispenser, der hjælper ældre medborgere
  • Computerspil, der gør træning lettere for spastikere og hjerneskadede
  • Segway der med specialindstillinger gør handicappede mobile
  • Udvikling af en kunstig hjerteklap, der ikke kræver operation, men indsættes via lysken
  • Et kunstigt tommelfingerled
  • Fremtidens intelligente hospitalsseng
  • Tegnefilm, der hjælper patienter til bedre behandlingsforløb

Messen er arrangeret af MidtLab. MidtLab bestræber sig på at løse vigtige opgaver, som ingen andre løser og hjælper med innovative tiltag tæt på praksis. Det kan være brug af ny teknologi, det kan være ny organisering, nye arbejdsprocesser. MidtLabs største kunder er regionens driftsenheder, regionsadministrationen, kommuner i regionen og staten.

Flere oplysninger
Formand for regionsrådets udvalg for forskning, innovation og teknologi indenfor sundhed, Poul Müller, tlf. 2844 5500

Leder af MidtLab, Henrik Bendix, tlf. 2172 8979.

Udvalgets medlemmer:
Susanne Gaarde (A) - næstformand
John G. Christensen (A)
Mette Rohde Terp (F)
Jørgen Winther (V)
Aleksander Aagaard (V)
Ulla Didriksen (V)