Cca. 40 af regionens 300 it-medarbejdere får på mandag får et brev om, at deres kompetenceprofil formentlig ikke matcher fremtidens krav til it-kompetencer. Det svarer til hver 7.-8. medarbejder.


I går, torsdag den 3. november, modtog alle ansatte i Region Midtjyllands it-afdeling en orientering om, at organisationen har behov for nye it-kompetencer. Det betyder, at ca. 40 af regionens 300 it-medarbejdere på mandag får et brev om, at deres kompetenceprofil formentlig ikke matcher fremtidens krav til it-kompetencer. Det svarer til hver 7.-8. medarbejder.

De 40 medarbejdere vil så vidt muligt blive tilbudt andre stillinger i Region Midtjylland, men der kan også blive tale om afskedigelser.

Når Region Midtjylland ikke har kunnet se anden udvej end at ændre på sammensætningen af medarbejderne og dermed de kompetencer, som it-afdelingen består af, så skyldes det stærkt stigende krav til sundhedsvæsenet, hvor it-løsninger står som centrale svar på udfordringerne. Og det er en udvikling, der går stærkt.

- Vi får nye opgaver, som vi i dag ikke har kompetencerne til. Derfor har vi brug for at styrke vores højt specialiserede kompetencer på en række områder. Vi skal udvikle os. Og vi både skal og vil være med fremme i klassen, siger it-chef Jørn Lodahl.

Han understreger, at ledelsen har stor opmærksomhed på, at processen bliver gennemført med stor ordentlighed. Medarbejderne er inddraget gennem det lokale medarbejderudvalg, og alle ledere i It er parat til at tale med de medarbejdere, der har brug for det. Samtidig står koncernens HR-afdeling klar med konsulenter, som vil tale med og rådgive medarbejderne.

- Vi ved, at det er et hårdt budskab. Både for de, der bliver berørt direkte, men også for alle andre i organisationen, siger Region Midtjyllands it-chef Jørn Lodahl.

Medarbejdernes reaktioner
Connie Waldstrøm er næstformand i it-afdelingens medarbejderudvalg og fortæller, at medarbejderne naturligvis er dybt frustrerede.

- Lige nu tror alle, de er ramt. Vi er ikke modstandere af, at vi skal være en professionel arbejdsplads. Men det er en voldsom udmelding, siger hun.

Connie Waldstrøm understreger, at medarbejderne er bevidste om, at der er tale om en strategisk ledelsesbeslutning. Som medarbejdere ser de nu deres opgave som at gå i dialog og medvirke konstruktivt til processen.

- Til gengæld forventer vi åbenhed og dialog fra ledelsens side, siger Connie Waldstrøm, som også fortæller, at mange medarbejdere går med tanken: Hvor er det, jeg ikke lige slår til – og hvis jeg ikke slår til, hvorfor ved jeg det så ikke. Kunne jeg have gjort noget for at opkvalificere mig?

Jørn Lodahl forstår godt, man kan få den tanke.

- Men problemet er, at det ikke bare er små justeringer, der er brug for. Vores vurdering nu og her er, at det er nogle helt andre kompetenceprofiler, der er brug for. Skulle medarbejderne opkvalificere sig gennem efteruddannelse, ville det i nogle tilfælde svare til at ændre en profil fra generalist til højt specialiseret medarbejder, og den uddannelsesopgave, kan vi ikke magte, siger han.

Som eksempler på de opgaver, It i Region Midtjylland fremover skal kunne udvikle og levere nævner han:

  • Aflastning af læger, så de samme opgaver kan løses på hospitalet men med færre læger
  • Ændringer i den måde sundhedsvæsenet leverer ydelser på. Eksempelvis telemedicin, der vil vokse i omfang og udbredelse
  • Den ”selvhjulpne patient” som vil få en meget mere aktiv rolle i sit eget behandlingsforløb, hvilket kalder på nye it-løsninger
  • Understøtte en meget større sammenhæng mellem praktiserende læger, speciallæger, hospitaler og kommunal forebyggelse, hjemmesygeplejerske m.m.

Flere oplysninger