20-11-2011

Regionsrådet for Region Midtjylland har besluttet, at der ved større bygge- og anlægsopgaver fremover skal kunne stilles krav om, at entreprenørerne beskæftiger lærlinge. Dermed vil regionspolitikerne være med til at sikre, at unge kommer i uddannelse, og at landet fremover har en tilstrækkelig og dygtig stab af håndværkere.

– Det er meget glædeligt, at et næsten enigt regionsråd nu har sagt ja til, at vi som en stor offentlig bygherre sikrer praktikpladser til unge, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).
Der er bred politisk enighed om, at de aktuelle finansielle problemer i byggeindustrien ikke må spænde ben for, at der optages unge. Regionen er i disse år på vej med store byggeprojekter i Århus, Herning og Viborg. Her vil man nu kunne være med til at sikre, at unge får nyttige erfaringer.
– Som offentlig bygherre kan vi være med til at løfte et aktuelt problem for samfundet. Godt nok er der netop indgået en aftale i Folketinget om at sikre 3.000 flere skolepraktikpladser, men vi finder, at det er vigtigt, at flest muligt unge er med ude på byggepladserne. Vi tog lærlingeproblemet op i en hensigtserklæring for budget 2011 sidste år. Nu åbner vi ligesom flere regioner og kommuner op for en løsning. Vi hjælper de unge – og vi hjælper samfundet til at have de rette folk, når den økonomiske krise er forbi, siger Bent Hansen.

Retningslinjerne evalueres af regionsrådet inden udgangen af 2013.

Kun Jette Skive og Leif Lund (begge DF) stemte imod. Ikke af uvilje mod hensigten at sikre unge lærepladser, men af principiel modstand over at sætte klausuler for noget, som bør kunne klares af frivillighedens vej.

Bilag
Notat af 01.06.2011 - Sociale klausuler vedrørende praktikpladser ved indgåelse af Bygge – og anlægskontrakter i Region Midtjylland
Udkast til retningslinjer for Region Midtjylland vedrørende Sociale klausuler, lære – og praktikpladser  


Flere oplysninger: 
Klavs Bjerre, kontorchef, Bygningskontoret, tlf. 7841 0450, Klavs.Bjerre@stab.rm.dk