02-12-2011Bestyrelsen for Midtjysk Turisme har ansat Jens Hausted som direktør med virkning fra 1. januar 2012. Han skal være med til at føre en ambitiøs plan for den midtjyske turisme ud i livet og sikre erhvervet en milliardfremgang i omsætningen.

Efter nytår får det regionale turismeselskab Midtjysk Turisme ny direktør. Bestyrelsen har rekrutteret Jens Hausted til at efterfølge Frans Bjørn-Thygesen, der fratrådte 30. september 2011.
Jens Hausted har været med til fødslen af Midtjysk Turisme i 2006 og været direktør, indtil han i starten af 2010 blev rekrutteret til VisitAarhus for at opbygge Aarhus Kommunes indsats på blandt andet erhvervsturisme.
Man kan altså sige, at Jens Hausted nu vender hjem til Midtjysk Turisme, men til en helt anden organisation end den, han forlod. Organisationen er vokset og har fået flere og større opgaver.

Tre indsatsområder
Region Midtjyllands Vækstforum har nemlig store planer for udvikling af turismen. Der er således i samarbejdet mellem region, kommuner og turisterhvervet igangsat en handlingsplan. Den skal sikre det store spring fremad, som i løbet af fem år skal kunne måles på omsætningen i turisterhvervet – nærmere bestemt forventes der en omsætningsfremgang på halvanden milliard kroner.
Handlingsplanen omfatter tre større indsatsområder, nemlig erhvervsturisme, kystturisme og mersalg til turisterne ved Gudenåen, langs Hærvejen og ved Limfjorden.
Midtjysk Turisme er en central aktør for satsningen, som skal styre de store projekter, der går på tværs af indsatsområderne. Det drejer sig bl.a. om kompetenceudvikling og opbygning af mere professionelle turistdestinationer samt fra offline til online information og service.

Glad for forventningerne
Ifølge Jens Hausted er det en spændende opgave, der venter ham i Midtjysk Turisme.
”Den meget tydelige forventning om, at indsatsen skal kunne aflæses på bundlinjen, tiltaler mig meget. Der er ikke nemt i disse tider, men utrolig vigtigt, at vi bidrager til eksporten og til de trængte arbejdspladser – ikke kun i byernes erhvervsturisme, men også i destinationerne i landdistrikterne, hvor de regionale analyser har afdækket et stort vækstpotentiale”, siger Jens Hausted.
”Min indsats i Aarhus med blandt andet opprioritering af erhvervsturismen er ikke i mål, men jeg synes, der er sat en klar retning, taget nogle gode beslutninger og igangsat konkrete initiativer, der støtter direkte op om den regionale vækstambition”, siger han.
Leif Støy, bestyrelsesformand i Midtjysk Turisme:
”Jeg er utrolig glad for, at Jens har valgt at tage mod den store udfordring, det er at opbygge ”det nye Midtjysk Turisme”.
”Vi har meget brug for hans viden og hans samarbejdsorienterede arbejdsmåde i forhold til erhvervet, øvrige interessenter og ikke mindst den dygtige stab i Midtjysk Turisme. Jeg glæder mig meget til samarbejdet”, siger Leif Støy


Flere oplysninger

Leif Støy, formand for bestyrelsen i
Midtjysk Turisme
Telefon: 2311 5999

Erik Sejersen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 2068 5588

Jens Hausted
Kommende direktør for
Midtjysk Turisme
Telefon: 2332 9009


FAKTA
Jens Hausted
, 49 år, kommer fra en stilling som direktør for VisitAarhus. I perioden 2007-2010 var Jens Hausted direktør for Midtjyske Turisme, og tidligere endnu har han været direktør for Østjyllands Turistudviklingsfond, projektleder for etableringen af Scandinavian Congress Center og salgs- og marketingchef for RadissonSAS hotellet i Århus (nu Radisson BLU).

Midtjysk Turisme er en selvejende fond, der har som formål at fremme turismen i Region Midtjylland.
Midtjysk Turisme er regional operatør for Vækstforum og skal være drivkraft i gennemførelse af Vækstforums turismehandlingsplan. Derudover har Midtjysk Turisme en vigtig rolle i forhold til at samle aktørerne og koordinere indsatsen og på den måde bane vejen for en sammenhængende, fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland. Endelig er Midtjysk Turisme ansvarlig for at gennemføre en række tværgående projekter, fx omkring kompetenceudvikling på turismeområdet.