En netop offentliggjort artikel i Ugeskrift for Læger og Danish Medical Bulletin har nemlig opgjort og analyseret antallet af videnskabelige publikationer fra ikke-universitetshospitaler i region Midt og Nord. Og resultatet er, at et væsentligt antal peer reviewed publikationer udgår fra regionshospitalerne.

Der er grund til at glæde sig ude på de forskellige forskningsafsnit i Hospitalsenheden Vest. En netop offentliggjort artikel i Ugeskrift for Læger og Danish Medical Bulletin har nemlig opgjort og analyseret antallet af videnskabelige publikationer fra ikke-universitetshospitaler i region Midt og Nord. Og resultatet er, at et væsentligt antal peer reviewed publikationer udgår fra regionshospitalerne. Faktisk drejer det sig om 1.252 publikationer fra 2000 til 2009, hvoraf Hospitalsenheden Vest tegner sig for knap halvdelen, nemlig godt 500 publikationer.
 
Det er især specialerne arbejdsmedicin, kardiologi, nefrologi og gynækologi, som gør sig gældende sammenlignet med andre hospitaler. Og her kan man føje til, at forskningsaktiviteten inden for ortopædkirurgien i Hospitalsenheden Vest siden 2008 har været den suverænt højeste uden for universitetshospitalerne på netop det speciale.
 
- Tallene fortæller med al tydelighed, at vi er inde i en god udvikling med en styrket og stærkere prioriteret satsning på forskning, siger cheflæge Jens Friis Bak.
Medforfatter på artiklen, Finn F Lauszus, overlæge på gynækologisk-obstetrisk afdeling i Herning og forskningsansvarlig i Hospitalsenheden Vest, finder også grund til at glæde sig over tallene.
 
- Et hospital som vores, der varetager behandlinger på hovedfunktionsniveau for ca. 300.000 borgere fordelt på et areal på næsten 5.000 km2, har volumen nok til at kunne yde behandling på højeste niveau. Derfor er det vigtigt, at der foregår forskning af høj standard i sammenhæng med den kliniske praksis.
 
Ifølge artiklens resultater er det også netop, hvad der foregår i Hospitalsenheden Vest, når man kigger på tallene fra undersøgelsen.
 
Forfatterne bag artiklen ”A substantial number of scientific publications originate from non-university hospitals” har indsamlet alle udgivne artikler fra perioden 2000-2009, og hvor enten første- eller sidste forfatteren er fra en af de to regioners hospitalsenheder. Formålet var at skabe overblik over den store mængde forskning,
som foregår på regionshospitalerne, og som ofte er mere praksisorienteret og sigtet mod klinisk behandling end forskning, der udgår fra universitetshospitalerne.
 
”Vi håber, at den gode udvikling vil fortsætte, nu hvor vi skal til arbejde endnu tættere sammen med Aarhus Universitet. Så kan vi få sat endnu mere turbo på udviklingen og - udover at fastholde - også kan rekruttere nye læger, der synes Hospitalsenheden Vest er et interessant sted at levere deres bidrag til udviklingen. Det er ikke bare et ønske, men også nødvendigt, hvis mange afdelinger i Hospitalsenheden skal kunne opnå status som universitetsklinik eller få samarbejdsaftaler med deres pendant Aarhus Universitetshospital. Så vil folk kunne se, at de ligeså godt kan arbejde ved Hospitalsenheden Vest og få resultater”, siger cheflæge Jens Friis Bak.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
• Cheflæge Jens Friis Bak, tlf. 4093 7985
• Forskningsansvarlig overlæge Finn Lauszus, tlf. 7843 4614

Se oversigt over forskningspublikationer fra Hospitalsenheden Vest på http://www.vest.rm.dk/forskning+og+udvikling