30-01-2012Det kræver topkvalitet og nytænkning at være med, hvor det sker, i fremtidens fiskerierhverv. Den ambition har de imidlertid i Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande, hvor de med støtte fra Region Midtjylland nu etablerer en fiskeriklynge.

Med en bevilling på 1,5 mio. kr. over to år har Regionsrådet i Region Midtjylland besluttet at støtte Lemvig Kommunes indsats for at etablere en fiskeriklynge. Fiskeriklyngen er et tværgående samarbejde mellem erhvervsaktører i Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande, og den skal medvirke til at fremtidssikre fiskerierhvervet.

- Fiskerierhvervet fylder meget i vores region og har stor betydning for at skabe vækst og arbejdspladser - ikke mindst i den vestlige del af regionen, siger regionsrådsformand og formand for Vækstforum Bent Hansen.

Online fiskeriauktion
Initiativet følger op på en række tiltag over de senere år for at bringe fiskerierhvervet ind i fremtiden. I Vestjylland har de sat fokus på kvalitets- og kompetenceudvikling samt nye afsætningsmodeller for konsumfisk.

Et eksempel er online-auktionen, som betyder, at opkøbere kan sidde rundt omkring i Europa og købe frisklandede fisk fra auktionen i Thyborøn over internettet. Et andet eksempel er etableringen af et landsdækkende kompetencecenter for fiskeriets uddannelser på Fiskeriskolen i Thyborøn. Centret har blandt andet ført til udviklingen af nye erhvervsuddannelser for vodbindere og fiskehandlere.

Hele kæden skal være med
- Fisk fra Nordsøen er en fantastisk ressource, som gastronomer fra hele verden værdsætter. Kvaliteten skal dog være helt i top, og det kræver, at alle led i værdikæden fra hav til kunde arbejder tæt sammen og hele tiden udvikler nye, spændende produkter og ydelser, siger Erik Flyvholm, borgmester i Lemvig Kommune.
- Og i Vestjylland har vi alle muligheder for at være med helt fremme.

Havets frugter
Med bevillingen fra Regionsrådet bliver det nu muligt at koordinere de nuværende initiativer bedre og invitere flere med ind i samarbejdet, deriblandt videninstitutioner og forarbejdningsvirksomheder.

Det skal ske gennem fælles udviklingsprojekter, eksempelvis et spændende projekt, der sætter fokus på nye måder at anvende og afsætte hesterejer i Danmark. Fremtidens danske fiskeri handler nemlig ikke kun om fisk, men også om skaldyr, tang og andre af havets frugter.

Billedtekst
Fiskerierhvervet spiller en stor rolle for udviklingen i den vestligste del af regionen, og nu skal erhvervet fremtidssikres gennem blandt andet et større samarbejde mellem alle led i værdikæden fra kutter til kunde.

Foto er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen.
Få det i høj opløsning på www.ru.rm.dk

Yderligere oplysninger

  • Bent Hansen, formand for Vækstforum og Regionsrådet i Region Midtjylland, tlf. 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk
  • Lars Haahr Jensen, specialkonsulent Regional Udvikling, Region Midtjylland, tlf. 7841 1704 / lars.jensen@ru.rm.dk