05-01-20122012 bliver bedre end 2011, hvis man skal tro de midtjyske virksomheder. Næsten halvdelen af dem venter omsætningsfremgang, mens kun hver sjette tror på et fald. Eksporterende virksomheder er særligt optimistiske.

Der er bedre tider i vente. Det mener i hvert fald en betydelig del af de 500 små og mellemstore virksomheder, som indgår i Region Midtjyllands undersøgelse af forventningerne til 2012.
Næsten halvdelen, 48 procent, ser frem til, at deres omsætning vil blive større i år sammenlignet med 2011, mens 36 procent tror på status quo. Kun 16 procent forventer et fald.
Det er især de eksporterende virksomheder, der trækker forventningerne opad, idet 62 procent af disse venter omsætningsfremgang. Virksomheder, der har andre virksomheder eller offentlige organisationer som deres vigtigste kunder, er ligeledes mere positive end gennemsnittet.
Derimod er det kun 37 procent af de virksomheder, der retter sig direkte mod forbrugerne, der tror, at de kan sælge mere i 2012 end i 2011.
Branchemæssigt finder man nogle af de mest optimistiske virksomheder i industrien samt inden for videnservice, hvor henholdsvis 57 og 61 procent tror på fremgang i omsætningen.
De mest pessimistiske brancher er dem, der retter sig direkte mod hjemmemarkedet, som eksempelvis detailhandelen samt hotel- og restaurationsbranchen. Her tror kun hhv. 17 og 13 procent på fremgang i år.

Eksport giver vækst
”For Region Midtjylland er det glædeligt, at industrien, som udgør så betydelig en del af vores erhvervsliv og står bag så mange af vores arbejdspladser, har positive forventninger”, siger Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder i Regional Udvikling, Region Midtjylland.
”De positive tilkendegivelser fra eksportvirksomhederne bekræfter, at det er på de udenlandske markeder, at væksten findes. Det er tydeligt, at hvis vi kan få flere virksomheder i gang med eksport og internationalisering, kan vi også øge beskæftigelse og vækst i Midtjylland”, siger han.
Netop virksomhedernes internationalisering og eksport er målet for en stribe initiativer, som Vækstforum Midtjylland har samlet under programmet GLOBALmidt.
GLOBALmidt har en samlet volumen på 174 mio. kroner og blandt målene for programmet er, at 600 virksomheder i Region Midtjylland i de kommende tre år øger eksporten med 20 procent, mens 600 andre for første gang kaster sig ud i at eksportere.


Læs hele undersøgelsen
Læs om Det midtjyske Vækstlag
Læs mere om programmet GLOBALmidt

Billedtekst:
491 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har svaret på spørgsmålet: Hvis du skal se et helt år frem, tror du så, at virksomhedens omsætning bliver større, uændret eller mindre end i 2011? Illustrationen er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen.


Flere oplysninger
Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1500
bent.mikkelsen@ru.rm.dk

Søren Tranberg, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 2148 0844
soeren.tranberg@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne