22-02-2012

Målet er flere arbejdspladser indenfor energi og miljø.

Vækstforum med ansvar for regional erhvervsudvikling har på sit møde i går tirsdag sagt ja til at bakke op bag spændende initiativer på Skive-egnen.
Der afsættes 3,2 mio. kr. til et projekt, som i løbet af tre år skal skabe grundlag for nye permanente jobs. De skal komme indenfor energi- og miljøområdet, hvor Skive Kommune og en række private og offentlige aktører allerede har vist både innovation og vilje.

Baggrunden for, at Vækstforum tog sagen op i september sidste år var lukningen af virksomheden Flextronics med 280 ansatte i Skive. Ønsket var at afbøde effekterne af lokal arbejdsløshed ved at skabe en ny erhvervsmæssig vækst på områder, hvor der allerede var taget vigtige lokale skridt. Det var bl.a. indenfor klima-, energi- og miljøområdet, hvor der er en række perspektivrige projekter i gang i Skive.

– Vi nedsatte en fælles taskforce-gruppe med bl.a. regionen og Skive Kommune til hurtigt at se på og sætte nye initiativer i gang, fortæller Bent Hansen – formand for Vækstforum og for Region Midtjylland. Han var her i dialog med bl.a. Skives-borgmester Flemming Eskildsen og en række lokale erhvervsfolk.

– Vækstforum har afsat 3,2 mio. kr. – godt halvdelen af de midler, som initiativet ved Skive har afsat for de kommende tre år. Jeg er glad for, at vi som på Samsø, i Lemvig, Ringkøbing-Skjern og andre steder i regionen kan bakke lokale kræfter op i et projekt, som både drejer sig om arbejdspladser, men som også kan vise vejen for nye energi- og miljøinitiativer. Det er der fremtid i – og behov for i verden. Her er regionen heldigvis med, siger en tilfreds Bent Hansen og fortsætter:
– Vækstforum lægger vægt på, at initiativet bliver skruet sådan sammen, at det kommer virksomhederne til gavn gennem udbygning af virksomhedernes kompetencer og potentialer.

At det netop er energien, der skal give væksten ved Skive et kick, er ikke nogen tilfældighed.
– Energien er identificeret som én af Skive Kommunes styrkepositioner. Vi har allerede igangsat mange initiativer. Fra 1993 til 2011 har vi investeret 60,5 mio. kr. i energibesparende tiltag og opnået en besparelse på 97 mio. kr. – og nu går vi endnu længere. De kommende år forventer vi at investere 1 mia. kr. i vedvarende energianlæg og energieffektiviseringer i kommunen, fortæller borgmester Flemming Eskildsen.


Flere oplysninger
• Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen, tlf. 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk
• Borgmester i Skive Kommune, Flemming Eskildsen, 9915 5510
• Kommunaldirektør i Skive Kommune, Per Mathiasen, 9915 5550
• Erhvervs- og udviklingskonsulent, Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter, Leo Ravn-Nielsen, 9614 4150