27-04-2012

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om nye uddannelsessamarbejder mellem Grenaa Gymnasium og Senior High-School nr.8 i Shanghai og mellem VIA University College og rehabiliterings- og uddannelsesinstitutioner i Shanghai, som RM’s Shanghai kontor åbnede døre for under et meget frugtbart besøg i marts måned.

Læs også om den kommende event Central Denmark Days i Shanghai 15. - 17. maj. Eventen promoverer nogle af de aktiviteter, der har fundet sted i kraft af samarbejdsaftalen med Shanghai, og som skal bane vej for nye.
Generelle nyheder omhandler bl.a. en stigning i Shanghais minimumsløn, top-ingeniør-studerende, der besøger Danmark, seneste tiltag for at mindske millionbyens forurening m.m.”

Læs nyhedsbrevet

FAKTA
om samarbejdet med Shanghai
Siden 2003 har Region Midtjylland og Shanghai haft et søsterbysamarbejde. Fra 2006 har regionen haft et repræsentationskontor i Shanghai bemandet med en dansk og en kinesisk medarbejder. Derudover varetages indsatsen i Shanghai af en medarbejder på regionens hovedkontor i Viborg. Shanghaikontoret ligger sammen med Innovationscenter Denmark, som er en del af Udenrigsministeriet.

Arbejdet i Shanghai fokuserer på at videreudvikle de gode relationer til Shanghai bystyre, så det kan være til gavn for regionens virksomheder og institutioner. Kontoret varetager og igangsætter samarbejdsaktiviteter inden for sundhed, rehab og andre områder af interesse for de midtjyske virksomheder og institutioner. Kontoret igangsætter projekter som eksempelvis Midtnet (www.midtnet.com) og fungerer som facilitator, formidler og døråbner for virksomheder og institutioner, der ønsker aktiviteter i Kina.

Læs mere om regionens nuværende og tidligere aktiviteter i Shanghai på www.centraldenmark.cn.