29-04-2012I Holstebro undersøges 17 grunde for forurening, som kan true grundvandet under byen. De er udvalgt til undersøgelse i 2012 som et led i regionens og kommunens beskyttelse af drikkevandet.

I Holstebro dannes det fremtidige drikkevand i høj grad under byen. Region Midtjylland gør derfor i samarbejde med Holstebro Kommune en stor indsats for at sikre de vigtige drikkevandsressourcer.
Holstebro Kommune har lagt en plan for at sikre fremtidens drikkevand til byens borgere – den såkaldte indsatsplan. På baggrund af denne plan udvælger regionen i samarbejde med kommunen en række grunde til undersøgelse. Det er grunde, hvor tidligere aktiviteter vurderes at kunne udgøre en væsentlig risiko for forurening af grundvand.

Indledende undersøgelser
I sidste uge påbegyndte Region Midtjylland de tekniske undersøgelser på en del af de 17 grunde, som er prioriteret til en indledende forureningsundersøgelse i Holstebro Kommune i 2012. De lokaliteter, som er i søgelyset, lægger eller har lagt grund til eksempelvis en losseplads, industriproduktion eller værkstedsdrift. I alle tilfælde er der tale om håndtering af kemikalier, som kan udgøre en risiko for grundvandet, hvis de spildes i produktionsprocessen, siver ud af gennemtærede tanke eller på anden måde ender i jorden.

Videregående undersøgelser
Hvis den indledende forureningsundersøgelser viser en grundvandstruende forurening, iværksætter regionen videregående undersøgelser for at afgøre, hvordan der skal skrides ind. Finder man ikke noget, indstilles regionens indsats på grunden.

 

Billedtekst:Region Midtjyllands medarbejdere nærstuderer jordbundsforholdene i forbindelse med forureningsundersøgelse.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger:

Kaspar Rüegg, civilingeniør
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1913
kaspar.ruegg@ru.rm.dk

Anja Melvej, civilingeniør
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1906
anja.melvej@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne