27-09-2012Et tv-hold har været ude i alle regionens hjørner for at trække vod i den regionale udviklingsindsats. Det er der kommet otte udsendelser ud af. De vises i løbet af efteråret, den første fredag aften, og ender med en direkte debatudsendelse mellem regionsrådspolitikere og medvirkende fra tv-udsendelserne.

Regionens arbejdsområder og visioner er udgangspunktet for tv-serien ”PLANEN”, som vil blive vist hen over efteråret på en række regionale og lokale tv-stationer.
Hvert afsnit af ”PLANEN” tager udgangspunkt i et indsatsområde fra den regionale udviklingsplan, som Region Midtjylland har udarbejdet i samarbejde med de 19 kommuner, og som lægger et fælles spor for den regionale udvikling frem mod år 2030.
Udsendelserne er produceret af Mediehus Aarhus med støtte fra Region Midtjylland.

Temaerne for de otte første udsendelser er således:

  • Klimatilpasning
  • Energi/Miljø
  • Uddannelse
  • Byer og landskab
  • Mobilitet
  • Erhverv og turisme
  • Kultur
  • Sundhed


Den niende og sidste udsendelse bliver en direkte transmission om aftenen, tirsdag, den 13. november. Her samles en række af de medvirkende fra tv-serien og medlemmer af regionsrådet i Regionsrådssalen i Viborg til en debat om regionens fremtid.

Se introduktion til serien
Se første afsnit om klimatilpasningDe sendetidspunkter, der foreløbig er fastlagt (vil blive opdateret):

Kanal Østjylland fredage kl. 22.00
Med genudsendelse weekenden efter (søndag) kl. 15.00

Kanal Midt-Vest: fredage kl. 22.30
Med genudsendelse weekenden efter (lørdag) kl. 11.30

Derudover sendes hvert program på Aarhus Lokaltv - ALT og TV Aarhus ugen efter, at det er sendt første gang på Kanal Østjylland og Kanal Midt-Vest.