15-05-2013Effektivisering og samarbejde med kunder er vigtige ingredienser i opskriften på en konkurrencedygtig virksomhed. Men der er mange flere. De midtjyske industriledere fremhæver i ny analyse, at de bliver nødt til at rykke på mange elementer samtidig for at skabe vækst.

Hvad er opskriften på en konkurrencedygtig industrivirksomhed? Det spørgsmål har Region Midtjylland søgt svar på gennem en række interviews og en surveyundersøgelse blandt midtjyske industriledere.
Og det er en kompliceret opskrift med mange ingredienser, viser svarene, der danner grundlag for en større analyse om industrien i Region Midtjylland.
Det handler nemlig om at trimme processerne, samarbejde med kunder og leverandører, have strategisk forretningsforståelse og vækstambitioner, specialisere sig, innovere produkter og services samt integrere udvikling, produktion og salg.
Og gerne samtidig, for de midtjyske industriledere fremhæver, at man skal hele vejen rundt om sin virksomhed for at ruste den til konkurrencen.
Som en af dem - virksomhedsleder Tommy Korsholt fra TKT Elektronics, udtrykker det: ”Da vi ikke kan se udfordringerne fem år frem i tiden, skal vi overleve på vores forandringsvillighed samt hurtige leverancer, hurtig omstilling og høj kompleksitet. Dette kræver også, at det omkringliggende samfund og institutioner kan levere samme fleksibilitet og forandringsvillighed”.

En kompleks opgave
”Virksomhederne ser forbedringspotentiale på alle fronter. De synes altså, at de har masser af handlemuligheder, men det vidner også om, at det er komplekst at lede en moderne industrivirksomhed”, siger Bent Hansen, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland.
”Deres svar er vigtige for os, når vi som region skal bidrage til vækst, nye arbejdspladser og mere eksport. Ved at afkode, hvad der kendetegner en konkurrencedygtig industrivirksomhed, kan vi forbedre vores erhvervspolitiske indsats”, siger Bent Hansen.

25.000 tabte jobs
Og en globalt konkurrencedygtig industri er vigtig for Danmark og især Midtjylland. Industrien står for 60 procent af den midtjyske eksport og 15 procent af arbejdspladserne og udgør dermed en betydelig del af midtjysk erhvervsliv og arbejdsmarked. Den har dog været endnu større - siden krisens start i 2008 har industrivirksomhederne nemlig været under voldsomt pres, og nedturen og den deraf følgende tvungne effektivisering har betydet tab af 25.000 industriarbejdspladser.

Tre nye initiativer
Med udgangspunkt i resultaterne fra industrianalysen har Vækstforum Midtjylland besluttet foreløbig at investere 20 mio. kroner i tre nye initiativer, der implementeres i løbet af sommeren 2013. Det er:

  • Industrielle forretningsmodeller – handler om strategisk sparring på højt niveau til virksomhedernes ledelser og om at forbedre den enkelte virksomhed på flere områder samtidig
  • Industriinkubatorer – handler om at udvikle attraktive rammer for industrivirksomheder med faciliteter til eksempelvis afprøvning, rådgivning og ideudvikling.
  • ”Industriens image” – handler om at højne unges syn på industriens uddannelser for at imødekomme fremtidens kompetencebehov og eksempelvis sikre tilstrækkeligt med faglærte svejsere og værktøjsmagere.


Industrianalysen vil blandt andet blive præsenteret og drøftet på det årlige Erhvervsudviklingsdøgn for regionens erhvervsfremmeaktører. Det foregår i Grenaa 23.-24. maj.


Se analysen ”Industrien i Region Midtjylland”
Se surveyundersøgelsen ”Industriens strategier og rammevilkår”Billedtekst:
Ifølge en af de adspurgte i undersøgelsen skal virksomhederne overleve på forandringsvillighed samt hurtige leverancer, hurtig omstilling og høj kompleksitet.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen.


Flere oplysninger

Bent Hansen, formand for
Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Bent Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1500
bent.mikkelsen@ru.rm.dk

Niels Dahl Christensen, specialkonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1520
niels.dahl@ru.rm.dk