29-05-2013

Så er Region Midtjyllands 2012 gjort op. Målt i patienttilfredshed, ligger Region Midtjylland helt i top. Hospitaler og psykiatri høster anerkendelse og priser, som Danmarks bedste hospitaler. Og ikke mindst: Det samlede driftsresultat er positivt.

 

Hent årsregnskabet som pdf

Årsrapporten fra Region Midtjylland er meget mere end tal og kolonner. Det er 2012 fortalt i medgang og modgang med regionens opgaver som udgangspunkt.

Patienterne er tilfredse
- Når jeg helt frit kan plukke en god oplevelse, så er jeg stolt af, at Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser for fjerde år i træk viser, at Region Midjyllands patienter er blandt de mest tilfredse i landet. Det er sådan det skal være og det er flot gået af regionens medarbejdere, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Ikke for meget – ikke for lidt
Det økonomiske resultat for 2012 viser, at regionen har en grundlæggende sund økonomi:

 • Det samlede driftsresultat er positivt 
 • Inden for den økonomiske ramme er der anvendt 292 mio. kr. til mere langsigtet konsolidering, herunder er der indfriet leasinggæld og afsat ekstra midler til it-reinvesteringer 
 • Alle hospitaler og psykiatrien fremviser overskud på driften 
 • Region Midtjylland har overholdt sin andel af økonomiaftalen med Regeringen.

For et år siden, i juni 2012, vedtog Folketinget en temmelig stram budgetlov, som kræver, at regionerne bruger præcis de penge, der er sat af til de forskellige formål. Hverken mere eller mindre. Men med et samlet driftsbudget på sundhed (inkl. psykiatrien) på knap 21,2 mia. kroner jf. Økonomiaftalen, så er det sin sag, at få regnskabet til at gå op på øre.

- Ud af de mange milliarder har vi et overskud på 38 mio. kr. Det svarer til 0,2 % og må vist siges at være et pletskud, siger Bent Hansen..

Fart på – og høj aktivitet
Årsregnskabet viser, at hospitalerne i Region Midtjylland lever også op til aftalen om en årlig aktivitetsvækst og produktivitetsudvikling på 2 %. I psykiatrien er antallet af ambulante besøg steget med 27 %, antallet af personer i kontakt med psykiatrien er steget med knap 8 %, og antallet af sengedage er steget med 5 %.

Stærkere likviditet
Regionens likviditet er også blevet bedre i løbet af året. Den gennemsnitlige likviditet i 2012 blev ved årsskiftet gjort op til 1,8 mia. kr. Stigningen på 300 mio. kr. skyldes først og fremmest ubrugte drifts- og anlægsmidler i 2012.


Fakta 

 • Se årsregnskabet her
 • Region Midtjylland har hovedansvaret for det samlede sundhedsvæsen og en række sociale institutioner i regionen. Den står ligeledes i spidsen for et regionalt samarbejde med erhvervslivet, kommunerne og uddannelsesinstitutionerne, som skal sikre den regionale udvikling.
 • Regionen styres af 41 direkte valgte politikere, der sammen udgør regionsrådet. Rådets valgperiode udløber i november i år.
 • Region Midtjylland har 1,3 mio. indbyggere og er landet næststørste.
 • Arealet er 13.142 km2 og dermed landets største.
   
 • Region Midtjylland har - omregnet til fuldtidsstillinger - ca. 26.400 medarbejdere 
 • Regnskab 2012 (omkostninger) fordeler sig således:
  o Sundhed inkl. psykiatri 23,9 mia. kr.
  o Social 1,3 mia. kr.
  o Regional Udvikling 0,6 mia. kr.
 • Anlægsinvesteringer (bruttoudgifter) 1 mia. kr.
 • Med udgangen af 2012 er de sidste elementer i omstillingsplanen fuldt implementeret. Sparekravet i omstillingsplanen var på 455 mio. kr. i 2012. Hertil kommer besparelser besluttet allerede i 2011 på 321 mio. kr. Det samlede sparekrav var derfor på 776 mio. kr.

Flere oplysninger