25-11-2013

Gå til hjemmesiden Hands-on

I denne uge får de ældste folkeskoleelever i Viborg, Herning, Randers, Aarhus og Holstebro chancen for at opleve et utraditionelt sceneshow. Formålet med Hands-on-kampagnen er at informere om erhvervsuddannelserne og livet som faglært. Region Midtjylland er en af arrangørerne.

Du har en fremtid i industrien. Det er budskabet i det sceneshow, som i denne uge besøger en række midtjyske byer og deres folkeskoleelever i 8., 9. og 10. klasse. Derefter rejser showet videre til resten af landet.

Et team af rollemodeller vil fortælle de unge, hvorfor de skal vælge en erhvervsuddannelse. Formålet er dels at give de unge viden om uddannelserne og få dem til at vælge den rigtige uddannelse første gang og dels at sikre industrien tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft.

Mangel på faglærte

Bag initiativet i Midtjylland står Region Midtjylland samt organisationerne 3F, Dansk Metal, HK og DI. Initiativtagerne er optaget af, at danske industrivirksomheder fremover kommer til at mangle arbejdskraft med de rette kvalifikationer – i 2020 er det således ca. 20.000 faglærte inden for jern og metal og 13.000 inden for handel og kontor. Samtidig søger stadig færre unge ind på erhvervsuddannelserne.

”Kampagnen over for de ældste elever i folkeskolen er det helt rigtige sted at sætte ind. Det er utrolig vigtigt, at de unge får den nødvendige vejledning og viden, så de kan med det samme kan vælge den uddannelse, der er den rigtige for dem. Så undgår vi, at de zigzagger igennem uddannelsessystemet og måske mister modet undervejs”, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

”Samtidig sikrer vi, at industrien får engagerede medarbejdere med de rigtige kompetencer, hvilket er afgørende for den regionale vækst og beskæftigelse.

Jeg er rigtig glad for, at disse events gennemføres i Midtjylland. De er en vigtig del af den store imagekampagne, som netop er sat i gang her i regionen”, siger han.


Se fælles pressemeddelelse fra de fem arrangører
Læs mere på www.hands-on.dk