Eksistentielle og religiøse overvejelser hos kvinder med kræft i æggestokkene


Eksistentielle og religiøse overvejelser hos kvinder med kræft i æggestokkene

Et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitetshospital viser, at håb og livsmod kan være betydningsfulde ressourcer, når alvorlig sygdom konstateres.

I projektet har forskerne undersøgt patienters eksistentielle og religiøse overvejelser ved diagnosetidspunktet og behandlingens start. Endvidere har de undersøgt, hvordan patienterne tacklede de problemstillinger, deres overvejelser gav anledning til. Kvinder, der skulle opereres for kræft i æggestokkene, blev interviewet dagen før deres operation og otte uger senere.

Resultaterne viser, at patienterne mobiliserer håb og livsmod allerede ved diagnosetidspunktet, og at håb og livsmod er til stede samtidig med dødsbevidsthed og fortvivlelse. Undervejs i behandlingsforløbet udviklede kvinderne nye måder at leve på, der indbefattede nye værdier og mening med livet.

Undersøgelsens resultater peger på, at patienters håb og livsmod kan understøttes og fremmes betydeligt, hvis sundhedspersonale har opmærksomhed, ikke kun på den sygdom patienten aktuelt er i behandling for, men også på personen, almentilstanden og hverdagslivet. Indsatsen kan med fordel starte allerede ved diagnosetidspunktet og således indgå i en tidlig rehabilitering.

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel:
Seibaek L, Hounsgaard L, Hvidt NC: Secular, Spiritual, and Religious Existential Concerns of Women with Ovarian Cancer during Final Diagnostics and Start of Treatment. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2013, Article ID 765419.

Yderligere information
Forskningssygeplejerske, ph.d. Lene Seibæk, mail: Leneseib@rm.dk, tlf: 7845 3306