Overlevelsen er helt i top sammenlignet med de bedste internationale centre.


Overlevelsen er helt i top sammenlignet med de bedste internationale centre.

Transplantationscentret i Aarhus kan i år fejre 20 års jubilæum. I den forbindelse har forskere ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital opgjort resultaterne, som netop er blevet offentliggjort i de skandinaviske hjertelægers tidsskrift, Scandinavian Cardiovascular Journal.

Siden den første hjertetransplantation i Aarhus, som blev foretaget 31. december 1992, er der i Aarhus i alt foretaget 265 hjertetransplantationer. Den gennemsnitlige overlevelse efter hjertetransplantation er 15.6 år. De første uger til måneder umiddelbart efter hjertetransplantationen er den mest kritiske periode. Det betyder, at er man i live ét år efter transplantationen, så lever man faktisk i gennemsnit 16.5 år med det nye hjerte. Kun 7 % døde, mens de ventede på et nyt hjerte. Den gennemsnitlige ventetid på et donorhjerte var 140 dage.

Resultaterne fra Transplantationscentret på Aarhus Universitetshospital støtter således, at hjertetransplantation er en glimrende behandlingsmulighed for kritisk syge patienter i slutstadiet af hjertesvigt.

Transplantationcenteret i Aarhus har i tiltagende omfang brugt kunstige hjertepumper for at støtte hjertet på patienter, der venter på transplantation, hvilket kan være tegn på, at en voksende andel af patienterne har svært hjertesvigt og akut behov for transplantation. Desuden har alderen på organdonorerne været stigende gennem perioden.

Men den stigende donoralder og den øgede brug af kunstige hjertepumper har ikke forringet overlevelsen. Resultaterne fra Aarhus Universitetshospital viser tværtimod, at ved at acceptere donorer med højere alder, kan tiden på ventelisten begrænses, uden at det påvirker prognosen væsentligt.

Antallet af hjertetransplantationer per år har ligget på et stabilt niveau i Aarhus igennem hele 20-års perioden. Overlevelsesresultaterne fra Aarhus Universitetshospital ligger helt i toppen i forhold til de bedste internationale centre.

Fakta
Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel: Clemmensen TS, Munk K, Tram EM, Ilkjaer LB, Severinsen IK, Eiskjaer H. Twenty years' experience at the Heart Transplant Center, Aarhus University Hospital, Skejby, Denmark. Scand Cardiovasc J 2013 Oct 16. 


Flere informationer

  • Overlæge Hans Eiskjær, tlf. 7845 2019