Efter ombygning og udvidelse kan Livsstilscenter Brædstrup hjælpe endnu flere patienter, som vil lægge deres livsstil radikalt om. Gevinsten er et bedre helbred.

Livsstilscenter Brædstrup udvidede  tirsdag sit behandlingstilbud fra 24 til 36 patienter. Lokalerne er renoveret, moderniseret og udvidet med 2.000 kvadratmeter.

- Udvidelsen er ventet med længsel af den voksende gruppe patienter, der kan få det bedre og måske blive mindre syge, hvis de ændrer måden, de lever på, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Det gælder for eksempel patienter med lungesygdomme som KOL, overvægt, hjertekarsygdomme, diabetes, knogleskørhed og barnløshed på grund af overvægt.

- Vi har alle sammen vundet meget, hvis vi kan lære de mennesker at passe bedre på sig selv. Det sparer først og fremmest mennesker for urimelige lidelser. Men også samfundet for udgifter til dyr behandling og genindlæggelser, siger Bent Hansen.

Fællesskab og privatliv

Udover et nyrenoveret værelsesafsnit med moderne bade- og toiletforhold, så har Livsstilscentret nu et produktions- og træningskøkken, spise- og opholdsrum, undervisningsfaciliteter inkl. auditorium, samtalerum og en stor multisal, der også skal bruges som træningslokale.

- Vi har på bedste vis forsøgt at imødekomme den udfordring, det er, både at give plads til patienternes privatliv samtidig med, at vi skulle understøtte de mange fælles aktiviteter på stedet, forklarer hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen fra Hospitalsenheden Horsens.

- En stor del af at komme her på centeret er at være sammen med andre patienter i en lignende situation. Men patienterne har også brug for, at der er plads til at trække sig tilbage, siger hospitalsdirektøren.

De nye faciliteter er indrettet i lokaler, hvor der tidligere har været bl.a. sengestuer, ambulatorier, fysio- og ergoterapi.

Rigtigt godt behandlingstilbud

Det populære behandlingstilbud, som livsstilscentret er kendt for, er der imidlertid ikke ændret ved. Det handler fortsat om at yde hjælp til selvhjælp gennem viden og værktøjer inden for en sund livsstil.

- Vi gør meget ud af at komme ’hele vejen rundt om mennesket’, og derfor har vi både fysioterapeuter, diætister, sygeplejersker, ernæringsassistenter, læge, psykolog og bioanalytiker på Livsstilscenter Brædstrup, forklarer centerleder Grethe Simonsen.

Livsstilscenteret vil fremover satse endnu mere på forskning og udvikling af tilbud til borgere med livsstils-sygdomme og helbredsmæssige udfordringer.

Yderligere information:
Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, mail: ljes@rm.dk, tlf. 7842 5001, mobil: 2120 4844.


Fakta om Livsstilscenter Brædstrup – og ombygningen:

 • Tidsramme: Planen for ombygningen af Livsstilscenteret blev vedtaget i december 2012 og er blevet gennemført i 2013.
 • Samlet pris: 7,117 mio. kr.
 • Bygherre: Region Midtjylland
 • Udvidelse: Med ombygningen udvides Livsstilscenteret fra 1.500 kvm. til 3.500 kvm. Det hele inden for Regionshospitalet Brædstrups matrikel.
 • Ombygningen: Ombygningen af Livsstilscenter Brædstrup omfatter:
  Nyt produktionskøkken, hvor personalet tilbereder patientmad
  • Nyt træningskøkken, hvor patienterne selv lærer at tilberede deres kost
  • Nyt spise- og opholdsrum, hvor patienterne spiser og øver spisevaner
  • Nye undervisningsfaciliteter bl.a. med auditorium, hvor der f.eks. undervises i kostens indflydelse på livsstilssygdomme
  • Samtalerum, hvor den enkelte patient enten enkeltvis eller i grupperer i dialog med personalet
  • Laboratorium til blodprøvetagning
  • Nyrenoverede værelser med tidssvarende toilet- og badeforhold
  • Ny multisal/træningslokale hvor patienterne lærer forskellige øvelser og motionsformer i grupper samt enkeltvis
  • Derudover rummer Livsstilscenteret i forvejen et varmtvandsbassin, hvor patienterne motionerer på skånsom vis.
 • Antal patienter: Livsstilscenteret havde tidligere plads til 24 patienter og nu 36 patienter ad gangen. I forbindelse med patienttilfredsundersøgelser som f.eks. LUP’en (Landsdækkende Undersøgelse af Patienters Tilfredshed) har Livsstilscenter Brædstrup fået meget flotte skudsmål af patienterne.
 • Ydelser: Livsstilscenteret tilbyder et behandlingsforløb til borgere med et helbredsproblem eller en sygdom, som i mere eller mindre grad vil kunne afhjælpes via ændring af livsstil. Forløbet er centeret om at give hjælp til selvhjælp gennem fokus på livskvalitet, trivsel og egenomsorg, så borgeren lærer at leve bedst muligt med egen sygdom/helbredsproblem.
 • Patientgrupper: Livsstilscenteret henvender sig til borgere med:
  • Hjerte-kar sygdomme, eksempelvis: for højt kolesterol, hjerterytmeforstyrrelser, hjertepumpesvigt samt opfølgning på blodprop/hjerneblødning
  • Diabetes, både type I og type II
  • Svær overvægt
  • Lungesygdomme/KOL
  • Knogleskørhed
  • Uønsket barnløshed grundet svær overvægt.
 • Henvisning: Det kræver en henvisning fra egen læge/hospital at komme til behandling på Livsstilscenteret.