Ensomhed, overvægt og sygdom er de største barrierer mod hjerterehabilitering


Ensomhed, overvægt og sygdom er de største barrierer mod hjerterehabilitering

Ny undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet viser, at selvom hjerteopererede patienter næsten altid henvises til hjerterehabilitering i form af specialiseret genoptræning, gennemfører for få patienter tilbuddet. Hjerterehabilitering har stor betydning for patienternes funktionsevne, sygdomsudvikling og overlevelse.

Formålet med undersøgelsen var via registerdata at identificere mulige kendetegn hos de patienter, der enten aldrig møder op til eller som ikke gennemfører tilbuddet. Undersøgelsen blev gennemført blandt 364 patienter opereret for enten hjerteklapsygdom eller forsnævringer i hjertets kranspulsårer og henvist til specialiseret genoptræning i perioden fra august 2008 til januar 2011.

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at 28 % aldrig mødte op til genoptræningstilbuddet, og at 42 % ikke gennemførte genoptræningen.

Undersøgelsen viser, at de hjertekirurgiske patienter, der ikke gennemførte den specialiserede genoptræning, var kendetegnet ved, at de boede alene, var overvægtige, ofte var genindlagt umiddelbart efter udskrivelsen, og at de fik antidepressiv medicin.

For at forbedre hjertepatienters overlevelse og bremse deres sygdomsudvikling bør der være fokus på at få flere til at gennemføre hjerterehabilitering gennem fysisk træning. Læger, sygeplejersker og fysioterapeuter bør derfor i forbindelse med fremtidige patienters henvisning til specialiseret genoptræning i hjerterehabilitering være opmærksomme på de identificerede kendetegn, der kan være barrierer mod at deltage i genoptræningen.

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel: Laustsen S, Hjortdal VE, Petersen AK. Predictors for not completing exercise-based rehabilitation following cardiac surgery. Scandinavian Cardiovascular Journal, 2013;47:344-351.

  • Yderligere information: Seniorforsker ph.d. Sussie Laustsen, tlf. 7845 6735, mobil 2262 9964 eller mail sussie.laustsen@ki.au.dk