Hjertepatienter 95 km fra et hjertecenter kan behandles indenfor to timer.


Hjertepatienter 95 km fra et hjertecenter kan behandles indenfor to timer.

Det er altafgørende, at patienter med en blodprop i hjertet får den rette behandling med en ballonudvidelse så hurtigt som muligt.

Danmark har været foregangsland for indførslen af akut ballonudvidelse til disse patienter, som nu betyder, at de køres direkte til nærmeste hjertecenter med henblik på akut ballonudvidelse. Det sker, fordi der er indført muligheder for - og udstyr til - at stille diagnosen ved brug af telemedicin allerede i ambulancen. Det eliminerer unødig forsinkelse og sikrer hurtigere behandling.

Et nyt studie har undersøgt, hvor god og effektiv denne visitation ved brug af telemedicin er.

Studiet har set på 15.992 patienter, der over en knap 3-årig periode alle blev visiteret ved hjælp af telemedicin. 919 patienter blev sendt direkte til hjertecenteret på Aarhus Universitetshospital med henblik på akut undersøgelse af kranspulsårerne og en meget stor procentdel (84 %) af dem, viste sig at have en lukket kranspulsåre og havde dermed behov for ballonudvidelse.

Studiet viste, at ved hjælp af telemedicin kan patienter, der bor op til 95 km fra et hjertecenter, blive behandlet indenfor 2 timer fra opkald til alarmcentralen.

Telemedicin er derfor et godt redskab til at optimere behandlingen af patienter med en blodprop i hjertet.

Resultaterne er offentliggjort i artiklen:

Diagnostic performance and system delay using telemedicine for prehospital diagnosis in triaging and treatment of STEMI. Rasmussen MB, Frost L, Stengaard C, Brorholt-Petersen JU, Dodt KK, Søndergaard HM, Terkelsen CJ. Heart 2014;100:711-715 doi:10.1136/heartjnl-2013-304576

Flere oplysninger
Reservelæge Martin Bøhme Rasmussen, 7845 0000 personsøger 52078