Screeningen for tarmkræft er kommet godt fra start i Region Midtjylland. Alligevel ser det skidt ud på papiret, når tallene for programmets første to levemåneder gøres op.

1. marts 2014 gik et nyt landsækkende screeningsprogram for tarmkræft i gang. Siden da har 7.000 midtjyske borgere mellem 50 og 74 år sendt afføringsprøver ind til screeningslaboratoriet. Af dem er 500 blevet henvist til yderligere undersøgelser af tarmen – også kaldet koloskopi – fordi der var blod i afføringsprøven, hvilket kan være et tegn på kræft.

- Screeningsprogrammet gør, at vi har mulighed for at hjælpe de her borgere på et tidligt stadie, hvis de er syge. Tallene viser, at borgerne har taget godt imod tilbuddet, så vi er rigtig godt tilfredse med de første erfaringer, siger direktør i Region Midtjylland, Ole Thomsen.

Stivnet smil

Alligevel kom der et alvorligt skår i glæden, da de første tal for om programmets maksimale ventetider blev overholdt, skulle sendes ind til Sundhedsstyrelsen.

Regionerne kunne ikke sende ind for den første måned, for tællesystemet skulle lige på plads. Men efter de første to måneder, var man klar – og da viste det sig, at Sundhedsstyrelsen og Region Midtjylland regnede med forskellige målestokke.

- Jeg må erkende, at det har fået smilet til at stivne lidt. For med Sundhedsstyrelsens målestok har vi overskredet den maksimale ventetid for 116 patienter, selvom vi har gjort os uhyre umage med at overholde alle krav, siger Ole Thomsen.

Præcisering

Den maksimale ventetid for at patienten kommer til en koloskopi er på 14 dage. Men hvor Sundhedsstyrelsen med en ny præcisering regner fra den dag prøven har påvist blod i afføringen på laboratoriet, har Region Midtjylland regnet fra den dag, brevet om prøveresultatet blev sendt ud til patienten. Hvilket stemmer overens med den formulering, som blev brugt i Sundhedsstyrelsens første retningslinje.

- Sundhedsstyrelsen har naturligvis fortolkningsretten. Og det betyder, at vi nu har 116 patienter, som ikke er blevet undersøgt til rette tid. Det er vi utroligt kede af, og har selvfølgelig rettet ind, så snart præciseringen fra Sundhedsstyrelsen kom. Vores borgere får nu en henvisning inden for 14 dage fra undersøgelsens resultat ligger klar, siger Ole Thomsen.

De 116 patienter har fået en tid mellem 1 og 7 dage for sent i forhold til Sundhedsstyrelsens præciserede retningslinjer.

Fakta

  • Screeningsprogrammet for tarmkræft omfatter alle borgere mellem 50 og 74 år. Alle bliver dog ikke inviteret på én gang.
  • Indtil nu har Region Midtjylland sendt 23.000 invitationer til screening for tarmkræft.
  • Hvis en borger ønsker at deltage i screeningen skal han eller hun sende en afføringsprøve retur til regionens screeningslaboratorium.
  • Indtil nu har Screeningssekretariatet modtaget 7.000 afføringsprøver
  • 500 af prøverne har været positive med spor af blod og borgerne er derfor blevet tilbudt en kikkertundersøgelse – en såkaldt koloskopi
  • Hos ca. 9% af borgere, der får foretaget en kikkertundersøgelse, vil der blive fundet kræft
  • Hos ca. 43% af borgere, der får foretaget en screeningsafledt koloskopi, forventes fund af polypper med mellem/høj risiko for at være forstadier til kræft. Denne gruppe vil indgå i et kontrolprogram.
  • Hos ca. 23% af borgere, der får foretaget en screeningsafledt koloskopi, forventes fund af polypper med lav risiko for at være forstadier til kræft. Denne gruppe vil blive inviteret igen i næste screeningsrunde.
  • Hos ca. 25% af borgere, der får foretaget en screeningsafledt koloskopi, forventes koloskopien at være normal.

(Kilde: Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsens Anbefalinger vedr. Screening for Tyk- og endetarmskræft, 2012, s. 21-23.)

Læs mere om screening for tarmkræft i Region Midtjylland: http://www.kraeftscreening.rm.dk/tarmkr%C3%A6ftscreening

Flere oplysninger

  • Direktør i Region Midtjylland, Ole Thomsen: 7841 0040 / 2146 9807 / ole.thomsen@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.