Regionen kommer igen i år ud med et positivt økonomisk resultat samtidig med, at kvaliteten forbedres til gavn for patienterne. Regionsrådsformand Bent Hansen er yderst tilfreds med resultatet.


Regionen kommer igen i år ud med et positivt økonomisk resultat samtidig med, at kvaliteten forbedres til gavn for patienterne. Regionsrådsformand Bent Hansen er yderst tilfreds med resultatet.

Det er igen i år på sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling et positivt regnskabsresultat i Region Midtjylland. Det fremgår af regionens Årsrapport 2013.

Regionen har på både områderne Sundhed og Regional Udvikling overholdt budgetloven og sin andel af økonomiaftalen inklusiv reguleringer.

På sundhedsområdet er der et udgiftsbaseret mindreforbrug på nettodriften på 220 mio. kroner før udgifter til renter og afdrag på lån, hvilket svarer til ca. 1% af den samlede udgiftsramme til drift af Sundhed. Efter renter og afdrag er der et mindreforbrug på 27 mio. kroner.

- På sundhed har vi grundlæggende en sund økonomi. Alle driftsenheder har holdt budgetterne og leveret den aftalte aktivitet. Der er udvist stor budgetansvarlighed i hele organisationen. Vi har samtidig nogle af de bedste hospitaler og de mest tilfredse patienter i landet, hvilket glæder mig meget, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

- Regionen har også arbejdet fokuseret med at udvikle kvaliteten på hospitalerne igennem kvalitetsmål i budgettet. Vi har opnået forbedringer i 2013, og vi har tilvejebragt et rigtig godt afsæt for det videre kvalitetsarbejde for de kommende år, supplerer Bent Hansen (S)

I Årsrapport 2013 beskrives de omfattende aktiviteter og resultater, som Region Midtjylland har leveret i 2013.

Fakta
Se hele Årsrapport 2013 som bilag til sag nummer 1 på regionsrådets dagsorden til mødet den 28. maj 2014.

  • Flere oplysninger
    Formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S): 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer på:www.rm.dk/politik/politikerne