17-06-2014Nu skal der findes en varig løsning på den mere end 50 år gamle forurening ved Høfde 42. Forud for politikernes beslutning i august inviterer Region Midtjylland alle interesserede til borgermøde i Thyborøn 25. juni.

Kystcentret i Thyborøn bliver på onsdag, den 25. juni, ramme om et borgermøde om forureningen ved Høfde 42.
Her vil repræsentanter for Region Midtjylland orientere om de muligheder, der findes for at håndtere forureningen, og give bolden op til en debat blandt deltagerne.

Fire løsningsforslag
Igennem de seneste tre og et halvt år har regionen udført forsøg med at uskadeliggøre giftstofferne under jorden med en ny metode, basisk hydrolyse. Den indgår som et af de fire løsningsforslag, som regionspolitikerne skal tage stilling til i august.
De øvrige tre forslag drejer sig om termisk oprensning (varmebehandling med dampe), afgravning og bortskaffelse af den forurenede jord og endelig en fortsat indkapsling, hvor forureningen ikke fjernes, men holdes indesluttet af den eksisterende 600 meter jernspunsvæg.
Regionens forsøg med basisk hydrolyse har været støttet af Miljøstyrelsen og EU.

Økonomi og bæredygtighed
De fire løsningsforslag varierer meget i pris. En fortsat indkapslingaf forureningen vil koste cirka en mio. kroner om året, mens den billigste oprensningsmetode vil koste 100 mio. kroner. Modellen med at opgrave forureningen og skaffe den af vejen vurderes til at koste 250 mio. kroner.
Ud over økonomien skal der dog tages hensyn til, hvordan de fire løsninger vil påvirke miljøet og omgivelserne i det hele taget.

Mødet i Thyborøn foregår på
Kystcentret,
Kystcentervej 3,
7680 Thyborøn,
fra klokken 19
.
Deltagelse i mødet er gratis, og regionen er vært ved en kort filmforevisning om forsøgene på høfden samt ved et let traktement.
Pressen er også velkommen.


Se mere om forsøgene med basisk hydrolyse på www.northpestclean.dk
Se også artikel side 18-19 i regionens magasin Dialog 


Flere oplysninger:

Morten Bondgaard, chefkonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1916 / 2933 5564 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.


FAKTA:
Depotet ved Høfde 42 er blandt landets største jordforureninger. Størstedelen af forureningen stammer fra kemikalievirksomheden Cheminova, der udledte giftige spildevand i 1950’erne og 60’erne, men også staten brugte området til deponi. I dag vurderes et område på 2 hektar at være forurenet med mere end 100 tons giftige kemikalier, primært sprøjtemidlet parathion (bladan).