Et forskningsprojekt på Regionshospitalet Randers blev onsdag midlertidigt sat i bero. Onsdag fik en 61-årig deltager i forskningsprojektet hjertestop under rutinebehandling af hjerteflimren. Hjertestop er en yderst sjælden komplikation til behandlingen. Det kan dog ikke udelukkes, at en fejl i den maskine, som ved hjælp af stød skal fjerne hjerteflimren, medførte, at patienten fik hjertestop. Patienten blev genoplivet, og er under behandling på hospitalet.


Et forskningsprojekt på Regionshospitalet Randers blev onsdag midlertidigt sat i bero. Efter at en deltager i et forskningsprojekt fik hjertestop under rutinebehandling af hjerteflimer.

Onsdag fik en 61-årig deltager i forskningsprojektet hjertestop under rutinebehandling af hjerteflimren. Hjertestop er en yderst sjælden komplikation til behandlingen. Det kan dog ikke udelukkes, at en fejl i den maskine, som ved hjælp af stød skal fjerne hjerteflimren, medførte, at patienten fik hjertestop. Patienten blev genoplivet, og er under behandling på hospitalet.

- Vi tager hændelsen meget alvorligt, og vi har derfor omgående valgt at indstille forskningsprojektet, siger Bo Løfgren.

Sundhedsstyrelsen og Videnskabsetisk Komité er underrettet om hændelsen, og det pågældende apparat vil blive undersøgt. Der vil herefter blive taget stilling til, om forskningsprojektet kan genoptages.