12-08-2014De midtjyske regionspolitikere så allerhelst, at giftstofferne på Høfde 42 blev gravet op og fjernet nu. Men det ville betyde, at andre forureninger, der åbenlyst er til fare for borgerne, måtte udskydes i årevis, siger Poul Erik Christensen forud for den endelige beslutning, som regionsrådet skal træffe i næste uge.

Det vil koste 250 mio. kroner at grave den forurenede jord af Høfde 42 og skaffe den af vejen. Det har Region Midtjylland ikke råd til, og derfor anbefaler politikerne i regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling at satse på en økonomisk håndsrækning fra staten – hvilket betyder, at forureningen skal blive liggende i mindst fem år endnu.
Onsdag i næste uge skal Regionsrådet taget stilling til forureningen, der er blandt Danmarks største og giftigste, og her lyder anbefalingen fra det rådgivende udvalg altså at vente til 2019 på de overordnede forhandlinger om den slags forureninger mellem staten og Danske Regioner.

Syv-otte års budget
”Den rigtige løsning er at fjerne forureningen og blive færdig med den. Men 250 mio. kroner svarer til, hvad vi totalt bruger på jordforurening i syv-otte år”, siger Poul Erik Christensen, der er formand for regionens rådgivende udvalg for regional udvikling.
”Dem kan vi ikke bare sende til Høfde 42, for de skal bruges på de mange forureninger, der åbenlyst er til fare for borgerne eller grundvandet – eksempelvis fra renserier eller lossepladser. Det er den rækkefølge, vi har valgt”, siger han med henvisning til, at forureningen på Høfde 42 foreløbig er indkapslet af en 600 meter lang jernvæg og altså ikke vurderes at udgøre et akut problem.

Udnytte tiden
”Derudover var Høfde 42 altså statens eget giftdepot, så det er og bliver en statslig opgave at rense området igen”, siger Poul Erik Christensen.
Han tilføjer, at tiden frem mod 2019 kan bruges fornuftigt til at samarbejde med virksomheder og forskere og derigennem blive endnu klogere på, hvordan man bedst muligt uskadeliggør forureningen, så der samtidig tages hensyn til mennesker, miljø og økonomi.

Fire forslag
Forud for regionsrådsmødet ligger der fire forslag til politikerne, hvoraf det billigste er at lade forureningen ligge, som den gør i dag, og overvåge den. Det koster omkring en mio. kroner om året.
Det er også en mulighed at uskadeliggøre giftstofferne under jorden med metoden basisk hydrolyse, som regionen har eksperimenteret med i de forløbne tre år, eller at foretage en termisk oprensning ved hjælp af dampe. Det vurderes at ville koste i omegnen af 100 mio. kroner, mens den fjerde mulighed, afgravning og bortskaffelse, altså står til 250 mio. kroner.

Se indslag fra TV2 Midtvest herunder

Billedtekst:
Region Midtjylland bruger årligt 30-40 mio. kroner på at håndtere jordforureninger. En afgravning af den kraftigste forurening på Høfde 42 vurderes at koste 250 mio. kroner, så den ville hurtigt kunne sluge alle pengene og efterlade andre forureninger ubehandlede.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger:

Poul Erik Christensen, formand for
regionsrådets rådgivende udvalg
for regional udvikling
Telefon: 2496 9630
poul.erik.christensen@rr.rm.dk

Hans Fredborg, vicedirektør
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1900
hans.fredborg@ru.rm.dk

Morten Bondgaard, chefkonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1916 / 2933 5564

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne

FAKTA:
Depotet ved Høfde 42 er blandt landets største jordforureninger. Størstedelen af forureningen stammer fra kemikalievirksomheden Cheminova, der udledte giftige spildevand i 1950’erne og 60’erne, men også staten brugte området til deponi. I dag vurderes et område på 2 hektar at være forurenet med mere end 100 tons giftige kemikalier, primært sprøjtemidlet parathion (bladan).