02-09-2014Vækstforum Midtjylland vil støtte en forskerpark med fokus på grøn energi. Den skal ligge sammen med det nye uddannelsesmiljø for ingeniører og maskinmestre på Aarhus Havn.

Navitas Science & Innovation er navnet på den forskerpark, der nu bliver til virkelighed. Vækstforum Midtjylland har på sit møde den 19. august 2014 indstillet til Regionsrådet at støtte udviklingen af en forskerpark på Navitas. Det skal ske med 15 mio. kroner over de kommende fem år.
Navitas på havnearealet i Aarhus bliver Aarhus' nye centrum for energi, innovation og uddannelse. Byggeriet står færdigt til semesterstart den 1. september og kommer til at huse 2.300 studerende, undervisere, forskere og iværksættere.
Bag opførelsen af Navitas står Ingeniørhøjskolen på Aarhus Universitet, Aarhus Maskinmesterskole og INCUBA A/S.

Tre-i-een
Med den placering af forskerparken vil studerende, virksomheder og forskere blive bragt sammen i et unikt miljø. Her bliver der fokus på at fremme miljørigtigt byggeri og udvikle energieffektive løsninger.
"I Region Midtjylland tror vi på, at vores investering vil føre til nye samarbejder - og nye virksomheder", siger Bent Hansen, formand for Vækstforum Midtjylland.

Under Navitas Science & Innovation vil der blive faciliteter til innovations- og iværksætteraktiviteter. Her kan forskere, studerende og virksomheder samarbejde, og her kan studerende desuden forsøge sig som iværksættere.

Derudover skal der løbende være arrangementer og tilbud med henblik på at føre virksomheder sammen med studerende og forskere. Det kan være praktikophold, hjælp til projekt- og forskningssamarbejde, Innovation Events, Challenge Labs, eller det kan være internationale sommerskoler, konferencer og workshops, som virksomheder med relation til energisektoren opfordres til at deltage i.

Indvielsen af det 38.000 m2 store hus finder sted 5. september 2014, mens Regionsrådet for Region Midtjylland træffer den endelige beslutning om støttemidlerne på sit møde 24. september.


Billedtekst
Forslag: Navitas på havneområdet tæt på bymidten vil ud over Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen komme til at rumme en forskerpark, som Vækstforum Midtjylland vil støtte med 15 mio. kroner.
Foto: Region Midtjylland. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen.

Flere oplysninger

Bent Hansen
formand for Vækstforum i
Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk


Bent B. Mikkelsen
afdelingschef
Regional Udvikling
Telefon: 7841 1550
bent.mikkelsen@ru.rm.dk

Henrik Brask Pedersen
afdelingschef
Regional Udvikling
Telefon: 7841 1800
 henrik.brask@ru.rm.dk