27-10-2014

Gå til stort billede af tidligere hjulfabrik i Hadsten

Afværge: I de kommende måneder fjerner Region Midtjylland en giftig forurening under en tidligere hjulfabrik i Hadsten. Det er nødvendigt at grave 14 meter ned for at sikre grundvand og boliger mod chlorerede opløsningsmidler.

Der bliver slået et ordentligt hul i jorden, når Region Midtjylland i oktober og november rydder op efter en omfattende forurening med chlorerede opløsningsmidler.

4.000 tons jord ned i 14 meters dybde skal fjernes, og det skal være nu, hvor bygningerne på Gl. Sellingvej 1 i Hadsten rives ned for at give plads til et nyt indkøbscenter.

”Vi har fundet så store koncentrationer af opløsningsmidler, at det ikke er forsvarligt at lade det ligge i jorden. Især nu hvor der skal ske byggeaktivitet på grunden, frygter vi, at giftstofferne kan sprede sig til grundvandet eller afdampe og genere indeklimaet i de nærliggende boliger”, fortæller geolog Henrik Rud Larsen fra Region Midtjylland.

Grunden ligger desuden i et såkaldt OSD, område med særlige drikkevandsinteresser.

Utætte kloakker

Regionen har i de seneste to år brugt en halv mio. kroner på at undersøge grunden, hvor der igennem 45 år blev produceret hjul, nav og aksler. Især et affedtningsanlæg kombineret med et utæt kloaksystem vurderes at have forurenet.

Der er tale om store koncentrationer af Trichlorethylen (TCE) – op til 63 mg pr. kg jord, hvor Miljøstyrelsens grænseværdi er 5 mg. Derudover er der i det øverste lag grundvand fundet en overskridelse svarende til 65.000 gange grænseværdien. Stoffet TCE er kræftfremkaldende og nedbrydes stort set ikke i naturen.

Store byggeplaner

Nu har regionen afsat yderligere 2,5 mio. kroner til at etablere en spunsvæg ud mod den nærliggende Skanderborgvej og derefter fjerne langt hovedparten af den forurenede jord og fylde op med ren jord.

Efter oprensningen vil grundejeren, virksomheden Trelleborg Hadsten A/S, udstykke og sælge grunden – blandt andet er der planer om at opføre et butikscenter og en Rema 1000 butik.


Billedtekst:
Om kort tid vil disse bygninger, der igennem mange år har huset en maskinfabrik, forsvinde, og 4.000 tons jord under dem vil blive udskiftet. Nedrivningsarbejdet ventes at starte i denne uge. På det nederste foto ses bygningerne fra Skanderborgvej.
Fotos: Region Midtjylland
Begge fotos er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få dem i høj opløsning ved at klikke på dem.

Gå til stort billede af bygningerne set fra Skanderborgvej

Flere oplysninger:

Helle Blæsbjerg, geolog
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon. 7841 1933
helle.blaesbjerg@ru.rm.dk

Henrik Larsen, geolog
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1910 /2485 7966

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer