03-12-2014Børnehave
I løbet af 2015 sætter Region Midtjylland en stopper for, at børn kan komme i kontakt med forurenet jord på offentlige legepladser. Regionen er sammen med kommunerne ved at udpege de steder, der skal renses, og har netop sat penge af til en hurtig og effektiv indsats.

Om et år vil det være ren fantasi, når de midtjyske børn leger ”jorden er giftig”. Inden da vil Region Midtjylland nemlig i samarbejde med de 19 kommuner tjekke samtlige offentlige legepladser for forurenet jord og rense op, hvor det er nødvendigt. 
”Vi har spurgt kommunerne, hvor de har offentlige legepladser, og de oplysninger har vi sammenholdt med vores totale kortlægning af forurenede grunde. Det giver en række sammenfald, som vi nu hurtigt vil tage hånd om”, siger Poul Erik Christensen, der er formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling. 

Starter med 11 legepladser

På sit møde onsdag besluttede udvalget at sætte ressourcer af til en indsats, der skal være afsluttet i 2015. 
”Vi mangler at høre fra to kommuner, men foreløbig har vi en liste med 11 offentlige legepladser, som vi skal se nærmere på”, siger udvalgsformanden. 
De 11 lokaliteter er legepladser i det offentlige rum – altså ikke legepladser i forbindelse med fx daginstitutioner, skoler eller boligforeninger. De ligger på arealer, hvor der engang var forurenende aktiviteter som gartneri, havn, karosserifabrik, korn- og foderstofforretning eller olieoplag. 
Det betyder, at de kan være forurenet med mange forskelige stoffer, eksempelvis insektsprøjtemidler, olie- og tjærestoffer samt tungmetaller som bly og cadmium. 

Ny viden 

Ifølge Poul Erik Christensen er der allerede på nogle af arealerne foretaget undersøgelser, mens andre foreløbig kun er kortlagt på baggrund af deres forhistorie. 
”Det er først nu, at vi er blevet klar over, at disse arealer bliver brugt som legepladser. Over de seneste fem år har vi haft luppen over 25.000 grunde og kortlagt knap 9.000 som forurenede eller muligt forurenede. Eftersom vi ikke har ressourcer til at undersøge alle disse grunde på én gang, må vi vælge de mest presserende – og her har vi altså besluttet at sætte legepladserne øverst på vores dagorden. Det er trods alt en begrænset opgave, der bare skal på plads. Så behøver hverken vi eller børnenes forældre at spekulere på, om der kan være en risiko ved kontakt med jorden de pågældende steder”, siger han. 
Poul Erik Christensen tilføjer, at regionen og kommunerne sammen vil sikre, at der ikke fremover etableres legepladser på forurenede arealer. 


Se indslag om jagt på giftige legepladser fra TV Midtvest


Flere oplysninger: 

Per Novrup, miljøtekniker 
Regional Udvikling 
Region Midtjylland 
Telefon: 7841 1918 
per.novrup@ru.rm.dk