Gå til pdf med folderen Uddannelsestal 2015

Når de unge midtjyder forlader grundskolen, sætter stadig flere af dem sig umiddelbart på skolebænken igen efter endt sommerferie. Tendensen er blot en af mange, som du kan uddrage af rapporten "Uddannelsestal 2015", som Region Midtjylland netop har sendt på gaden.

Uddannelsestal 2015 ser på uddannelsesvejen fra grundskolen til de videregående uddannelser, og publikationen er tænkt som et planlægningsredskab til uddannelsessektoren.

Her kan du blandt andet læse, at i 2014 søgte 92,2 procent af dem, der forlod grundskolen, direkte ind på en ungdomsuddannelse. Året før var det kun 91,8 procent.

Det fremgår også, at 93,4 procent af den årgang unge, der startede i 9. klasse i 2014, vil have opnået mindst en ungdomsuddannelse 25 år senere. Regeringens og regionens målsætning om mindst 95 procent med en ungdomsuddannelse er dermed ikke langt uden for synsvidde.

Farvel Jylland

På minussiden tæller en opgørelse af, hvor dem, som tager en lang videregående uddannelse, bliver af efter studierne. En stor del af dem vælger nemlig at forlade Midtjylland for at arbejde og rejser for en stor dels vedkommende i Københavns-området.

I 2012 afsluttede 4.298 personer således en lang videregående uddannelse i Region Midtjylland. Et år senere var tre ud af fire i arbejde. Knap halvdelen af dem havde fundet arbejde uden for regionen, og heraf var halvdelen taget Region Hovedstaden. 
Anderledes ser det ud med dem, som i samme periode fuldførte en erhvervsfaglig uddannelse i Midtjylland og fik job. Et år senere arbejdede 72,7 procent af dem nemlig i Midtjylland.

Syv fokuspunkter

Publikationen Uddannelsestal 2015 er efterfølgeren for tidligere års nulpunktsanalyser fra Region Midtjylland.

Uddannelsestal består af syv overordnede fokuspunkter, hvoraf de første seks primært retter sig imod 95 %-målsætningen, og den syvende retter sig mod 60 %-målsætningen.

Som noget nyt i forhold til Nulpunktsanalysen er der medtaget tal fra Praktikpladsanalysen, regionstal fra Hvor går de hen? og tal omkring dimittenderne fra de midtjyske uddannelsesinstitutioner. Samtidig er der indsat flere indikatorer under de syv fokuspunkter ud fra en vurdering af og ønske om at give et bredere billede af vejen ind i og igennem uddannelsessystemet.

Se Uddannelsestal 2015