10.08.2016

Mandag 15. august tager forretningsudvalget i Region Midtjylland hul på drøftelserne af næste års budget. En stram økonomiaftale kombineret med stigende udgifter lægger op til besparelser på både på drift og på anlæg. Der er dog ikke tale om en større spareplan, men om besparelser der svarer til 0,5 % på driften.

Forårets økonomiforhandlinger med regeringen om næste års budget gav en realvækst på kun 7,5 mio. kr. til Region Midtjylland. Samtidig vokser udgifterne til især praktiserende læger, tandlæger, respiratorpatienter i eget hjem og tjenestemandspensioner.

Et forslag fra administrationen konstaterer derfor, at regionen har økonomiske udfordringer for i alt 223,8 mio. kr. i 2017. Som en del af løsningen foreslås at finde 100 mio. kr. ved at reducere budgettet til driftsanskaffelser i investeringsplanen. Det vil i praksis ske ved at udskyde projekter, som allerede er en del af investeringsplanen. Det reducerer de økonomiske udfordringer i 2017 med 100 mio. kr. til 123,8 mio. kr., som skal findes ved reduktioner og effektiviseringer på driftsbudgettet. 

Det er nu op til politikerne i regionsrådet at drøfte forslaget fra administrationen, så der på regionsrådsmøde 28. september kan blive sat endeligt punktum for budget 2017.

Tidsplan for vedtagelse:

  • 15. august: Forretningsudvalget 1. behandler forslag til budget 2017
  • 24. august: Regionsrådet 1. behandler forslag til budget 2017
  • 20. september: Forretningsudvalget 2. behandler forslag til budget 2017, herunder evt. ændringsforslag
  • 28. september: Regionsrådet 2.behandler forslag til budget 2017, herunder evt. ændringsforslag