21.04.2017

Sterile indpakninger, emballage, flasker, pakker… et hospital genererer store mængder plastikaffald. Aarhus Universitetshospital (AUH) arbejder på at finde nye måder at håndtere alt den plastik på

Den 24-25. april arrangerer AUH sammen med Healthcare Plastic Recycling Council (HPRC) en international workshop med fokus på vidensdeling om genanvendelse af emballageplast inden for sundhedssektoren. Til stede her er store udenlandske leverandører som Johnson & Johnson, Baxter og Becter Dickinson, som alle er medstifterer af Healthcare Plastic Recyclig Council. Deres vision er at gøre alt hospitalsaffald genanvendeligt.

Vi må alle tage et ansvar

Der er mange forskellige slags plastikemballage, som hver dag pakkes op på et hospital. Og de er lavet af mange forskellige slags plast. Desværre kan kun en meget lille del af det genanvendes. Det skal der laves om på.

Billeder af store plastik-øer i verdenshavene fylder medierne, og klimaforandringer er et hot emne. AUH har siden august 2016 arbejdet med at kortlægge den store mængde plastik, som hver dag sendes til forbrænding sammen med dagrenovationen. Projektet er en del af Region Midtjyllands indsats inden for Bæredygtig Omstilling. Næste skridt er nu et tæt samarbejde med plastproducenter og -leverandører til AUH, for at undersøge genanvendelsesmulighederne. Og fra leverandørkredsen er der allerede stor opbakning, og der er mange, der gerne vil være med til at gøre en forskel.

- Sterile produkter skal emballeres i tre lag emballage, men kunne de yderste emballagelag fx være fremstillet af genanvendte materialer, eller kan man reducere tykkelsen af plasten?, spørger Susanne Backer, projektleder for Cirkulær Økonomi (AUH), og fortsætter:

- Kunne emballagen designes, så den både lever op til kravene til patientsikkerhed OG genanvendelse? Vi er nødt til at fokusere fremadrettet i forhold til de materialer, vi bruger og mængden af dem.

Hvad kan vi gøre

Gennem arbejdet med kortlægningen af plastikkens vej og brug på AUH er Susanne Backer kommet frem til fire væsentlige anbefalinger. De er foreløbige, understreger hun, for arbejdet er kun lige gået i gang.

Foreløbige anbefalinger:

 1. Marker alle plastemballager til genbrug
 2. Reducer antallet af forskellige plasttyper (polymerer)
 3. Prioriter genanvendelige polymerer
 4. Tænk re-cirkulation af ressourcer ind i emballagedesign

Målet med projektet er at øge genanvendelsen og den cirkulære økonomi på hospitalets plastemballageaffald. Samtidig arbejdes der med at udvikle og afprøve en værdikædemodel i forhold til hvilke miljømæssige og evt. kommercielle værdier, der kan komme ud af arbejdet med plastikemballageaffaldet. Dette skal foregå i tæt samarbejde med industrien og relevante virksomheder.

"Visionen er at skabe optimale rammer for at få cirkulær økonomi til at fungere på samfundsniveau ved at afkode og lave en model for, hvordan man kan skabe værdi for alle aktører langs en værdikæde," siger formand for Udvalget for Bæredygtig Omstilling i Region Midtjylland Henrik Qvist (Ø).

"Det minisamfund, som AUH jo er, giver nogle unikke muligheder for at følge produkters vej gennem hele værdikæder og at udvikle og afprøve nye måder at tænke og handle på,"

Fakta:

 • Projektet på AUH hedder: "Udvikling og test af model for værdikædesamarbejde om affald som ressource."
 • Budget er på i alt 7.750 000kr, hvor 6.750.000 kr. kommer fra Region Midtjylland og 1.000.000 kr. i egenfinansiering fra AUH.
 • Region Midtjylland har som erklæret mål frem mod år 2025 at kunne genbruge 70 pct. af alt fast affald produceret i regionen. Det stiller høje krav til ny viden om materialernes livscyklus, som rammerne på AUH netop giver unik mulighed for at afsøge.

Affaldsoverblik på AUH:

2016:

 • Anslået 3300 tons samlet afffald årligt
 • 20% genanvendt affald
 • 79% affald til energiudnyttelse (fjernvarme)
 • 1% losseplads

2030:

 • Anslået 3300 tons samlet affald årligt
 • 70% genanvendt affald
 • 29% affald til energiudnyttelse (fjernvarme)
 • 1% losseplads

 

Flere oplysninger :

Susanne Backer, projektleder for Cirkulær Økonomi, Teknisk Afdeling, AUH tlf. 40328360 / mail: suback@rm.dk

Henrik Qvist, formand for Udvalget for Bæredygtig Udvikling i Region Midtjylland, tlf. 26840211 / mail: hq@rr.rm.dk

For faktuelle spørgsmål om Region Midtjyllands arbejde med cirkulær økonomi: Hanne Juel, Strategisk udvikler, tlf. 29630235 / mail: hanne.juel@ru.rm.dk 

To ansatte sorterer plastaffald

Aarhus Universitetshospital genererer store mængder plastikaffald og arbejder på at finde nye måder at håndtere plastikaffaldet. Foto: Michael Harder/Regiobn Midtjylland