Vestdansk Erhvervssamarbejde, der består af de tre vestdanske regioner, ønsker konsulentassistance til udarbejdelse af et overblik over det danske fødevarelandskab.

Målet er at samordne og forenkle strukturer og tilbud på fødevareerhverv-området.

Læs annonceringen af opgaven her