28.04.2017

Som følge af arbejdsnedlæggelser hos Falck A/S, der driver en stor del af ambulancerne i Region Midtjylland, er der i morgen og formiddagstimerne opstået længere ventetider på ikke-hastende ambulancekørsler. (Hastegrad C og D).

Arbejdsnedlæggelserne er ophørt, men det er endnu uklart, hvor længe det varer, før forsinkelserne er indhentet, og den ikke-hastende del af ambulancedriften igen er helt normal.

- Vi følger situationen meget nøje, og prioriterer på helt normal vis opgaverne, så de mest hastende, bliver løst først, siger lægelig direktør i Præhospitalet Per Sabro.

Præhospitalet arbejder blandt andet på at flytte patienter over i siddende patientransporter, hvor det er muligt.

Region Midtjylland har orienteret både hospitaler, Lægevagten og praktiserende læger.

Region Midtjylland forventer fortsat, at Falck A/S, uden forsinkelser, løser hastende opgaver.
(Hastegrad A og B).


Flere oplysninger

Fakta

Hastegrader
A (livstruende eller muligt livstruende)
B (hastende, men ikke livstruende)

C (ikke hastende, men med behov for observation og behandling)
D (planlagt liggende befordring, uden behov for anden observation og behandling end ilt)
E (anden hjælp end ambulance eller liggende/hvilende sygetransport, eksempelvis henvisning til egen læge/lægevagten, taxa eller afslutning med rådgivning).

Servicemål
I Region Midtjylland har regionsrådet vedtaget, at:

A-kørsler
75 % af A-kørslerne skal være fremme inden for 10 minutter
92 % af A-kørslerne skal være fremme inden for 15 minutter
98 % af A-kørslerne skal være fremme inden for 20 minutter.

B-Kørsler
60 % af B-kørslerne skal være fremme inden for 15 minutter
75 % af B-kørlserne skal være fremme inden for 20 minutter.

Besøg Præhospitalets hjemmeside: www.ph.rm.dk