25.04.2017

Arbejdstilsynet har truffet afgørelse om en voldsom episode, der fandt sted på det psykiatriske sengeafsnit Q3 i Risskov. Episoden skete søndag 5. marts og blev omtalt i flere medier.

Afgørelsen udløser ingen påbud, da Arbejdstilsynet vurderer, at der er iværksat tilstrækkeligt med forebyggende tiltag.

Arbejdstilsynet har undersøgt episoden og givet en såkaldt "afgørelse uden handlepligt". Arbejdstilsynet giver en sådan afgørelse, når en virksomhed har iværksat de relevante forebyggende tiltag, men stadig har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen.

De iværksatte tiltag er disse:

  • To medarbejdere skal fremover observere nye, ukendte patienter.
  • Medarbejderne har lært om paranoide symptomer og adfærd, der normalt ikke kendetegner patienterne i afsnittet.
  • Systematisk faglig sparring af medarbejderne, så de ikke fremover står alene med risikovurderingen af patienter.
  • Medarbejderne vil fremover få en hyppigere genopfriskning af deres viden om konflikthåndtering.
  • Afdelingen vil inddrage de pårørende mere og undersøge, om tilstedeværelsen af pårørende kan gøre patienter mere rolige.


Fakta
Sengeafsnit Q3 hører under Afdeling for Depression og Angst (Afd. Q) på Aarhus Universitetshospital, Risskov.

Flere oplysninger
Oversygeplejerske Susanne Bissenbacker Hansen, tlf. 78 47 21 08.