18.04.2017

Pillerne er nødvendige for at overleve med hiv, men medicinen bør ikke stå alene. Ny undersøgelse viser, at en mind-body intervention styrker den mentale sundhed og nedsætter hiv-smittedes risiko for stress og depression samt øger livskvaliteten.

Den mentale sundhed skal vægtes lige så højt som den fysiske sundhed hos hiv-smittede

Selvom effektiv behandling i dag har ændret hiv-diagnosen fra at være en dødelig til en kronisk sygdom, er det stadig en sygdom, som er forbundet med tabu og udelukkelse.

Depression er den mest forekommende psykiske lidelse blandt personer smittet med hiv. Omkring en tredjedel af hiv-smittede har symptomer på depression, og der er en højere forekomst af depression blandt hiv-smittede end i befolkningen i øvrigt. Langvarig dårlig mental sundhed har konsekvenser; både for den enkeltes livskvalitet og for udvikling og forløb af sygdommen.

Træne bevidsthed om egne ressourcer

Forskere på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har vist, at et 3-dages kursus efterfulgt af to opfølgningskursusdage kan øge hiv-smittedes evne til at håndtere dagligdags udfordringer og nedsætte risiko for stress og depression. Effekten var fortsat til stede et år efter kursets afslutning.

Formålet med kurset er at hjælpe den enkelte til at finde egne ressourcer og handlemuligheder til at genvinde balancen med en kronisk sygdom, at ændre tankemønstre fra frygt og opgivenhed til en følelse af at besidde styrker og ressourcer.

På kurset lærer patienterne om de psykologiske mekanismer, der træder i kraft, når mennesker møder forandring; især forandring de ikke selv har bedt om. Det kan f.eks. handle om at blive bevidst om adfærdsmønstre, som fremkalder stress, og om at finde ud af, hvad det præcist er, der driller, og hvor det kommer fra. Interventionen har fokus på, at den enkelte patient arbejder med accept og anerkendelse af den aktuelle situation og finder redskaber, motivation, tillid og egenomsorg at handle ud fra.

Skabe et rum for træning af mental sundhed

- Talrige undersøgelser viser, at krop og psyke påvirker hinanden, og det er vi nødt til at tage højde for. Studiet peger på vigtigheden af at ikke kun fokusere på at behandle den fysiske del af sygdommen, men også at tilbyde et rum for træning af den mentale sundhed, siger seniorforsker ph.d. Lotte Ørneborg Rodkjær.

En af patienterne udtalte som en vigtig del af forløbet: ”Vi taler om mig som et menneske og ikke om mig som en sygdom. Jeg har fået nogle redskaber, så jeg er blevet bedre til at tackle mit liv og min sygdom”.

Dette studie er et af flere i udviklingen af en intervention, som skal tilbydes på lige fod med den medicinske behandling til patienter med hiv. Næste skridt er en undersøgelse af de ressourcemæssige effekter af interventionen, dvs. omkostningerne ved at tilbyde patienterne denne intervention og effekten på patienternes forbrug af sundhedsydelser i sundhedssektoren, medicinforbrug og arbejdsmarkedstilknytning.

Yderligere oplysninger:

Lotte Ørneborg Rodkjær, Seniorforsker, ph.d., lektor

Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 99,8200 Aarhus N

Tlf.: 7845 2840 Mobil: 22 30 80 60

E-mail: lottrodk@rm.dk

 

Fonde:

Fijoloca Fonden

Novo Nordisk Fonden

AUH Forskningsfond

Det Obelske Familiefond

 

Projektgruppen:

Lotte Ø. Rodkjær

Lars Østergaard

Tinne Laursen

Kirsten Seeberg

Heinrich Johansen

Marc Drouin

 

Læs den videnskabelige artikel:

Rodkjaer L, Laursen T, Seeberg K, Drouin M,  Johansen H, Dyrehave C, Hønge B, Ostergaard L. The Effect of a Mind–Body Intervention on Mental Health and Coping Self-Efficacy in HIV-Infected Individuals: A Feasibility Study. The Journal of Alternative and Complementary medicine. Volume 23, Number 5, 2017, pp. 1–5.