19.04.2017

Region Midtjylland og Aarhus Universitet foreslår i fællesskab at nedlægge en psykiatrisk forskningssamling. Den endelige beslutning om samlingens fremtid skal træffes af regionsrådet i juni måned.

Aarhus Universitet og administrationen i Region Midtjylland har sammen vurderet, at den videnskabelige kvalitet og den potentielle forskningsmæssige værdi af Hjernesamlingen i Risskov ikke står mål med omkostningerne til at bevare samlingen.

Der er derfor enighed om, at samlingen bør nedlægges.

- Hjernesamlingen kan ikke blive hvor den er. I løbet af 2018 skal hele psykiatrien i Risskov flytte til nybyggerier i Skejby. Derfor er vi nu nødt til at afklare, om det kan svare sig at bygge nye lokaler til samlingen, siger Koncerndirektør Christian Boel, Region Midtjylland.

Kvaliteten af samlingen er tvivlsom

Samlingen rummer 9479 hjerner fra psykiatriske patienter, der har været indlagt på danske statshospitaler i perioden 1945-1982.

Samlingen er i sin størrelse unik, men kvaliteten af samlingen og dens forskningsmæssige værdi er ifølge Aarhus Universitet begrænset.

- Det koster flere millioner kroner at flytte og bevare samlingen, og når vi sammenholder den udgift med den videnskabelige værdi, er konklusionen, at værdien ikke står mål med omkostningerne. Det forskningsmæssige udbytte har været så begrænset, at pengene kan bruges bedre, siger Institutleder Kristjar Skajaa, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Region Midtjylland og Aarhus Universitet er i dialog med Etisk Råd og patientforeningen SIND om planerne og inddrager nu øvrige patientforeninger for at sikre, at en eventuel nedlæggelse af samlingen kan gennemføres på en etisk forsvarlig måde.

Fakta

  • Hjernerne i samlingen er indsamlet fra psykiatriske patienter, der har været indlagt på danske statshospitaler i perioden 1945-1982.
  • Hjernerne er i overensstemmelse med datidens lovgivning indsamlet uden samtykke fra patienter og deres pårørende.
  • Samlingen rummer 9479 hjerner. Der findes tilknyttede patientjournaler på 2000 af hjernerne i samlingen.
  • Den Videnskabsetisk Komite har tidligere udtalt, at det vil være uetisk at kontakte pårørende forud for forskning i Hjernesamlingen, da hjernerne er indsamlet uden samtykke fra og orientering af pårørende.
  • Den endelige beslutning om samlingens fremtid skal træffes af regionsrådet i juni måned 2017.

 Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland, tlf. 7841 0010 / 4031 3707
  • Koncerndirektør Christian Boel, Region Midtjylland, tlf. 7841 0050 / 2374 9162
  • Institutleder Kristjar Skajaa, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, tlf. 7845 9000 / 2361 3970
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer