03.04.2017

Unge der får en hjerneskade kan også fremover få mentorers hjælp til at får styr på hverdagen med venner, uddannelse og arbejde. 19 kommuner i Region Midtjylland sikrer tilbuddets fremtid.

To mentorer har siden efteråret 2014 hjulpet knap 100 unge med at vende tilbage til hverdagen efter en hjerneskade. Som supplement til og i tæt samarbejde med kommunernes øvrige tilbud. Erfaringerne med hjælpen er så gode, at de 19 kommuner i regionen netop har nikket ja til at sikre økonomien for mentorhjælpen de næste tre år.

Ungementorerne hjælper 15-30-årige der har fået en hjerneskade ved fx sygdom og ulykker. Når behandlingen i sygehusregi er afsluttet, venter der de unge en hverdag på nye livsvilkår. Den hverdag kan være svær at få til at fungere uden støtte.

Kommunaldirektørnetværket i Region Midtjylland, KD-net, har sikret økonomien til at fortsætte og roser projektet for samarbejdet på tværs af sektorer, fortæller netværkets formand Jesper Kaas Schmidt.

 - Ungementorerne er et godt eksempel på at det gavner borgerne at vi samarbejder på tværs af kommuner og region og er klar til at finansiere opgaver anderledes end hidtil, siger Jesper Kaas Schmidt.

Samarbejdet er det afgørende

I projektperioden er indsatsen løbende blevet evalueret. Evalueringerne viser, at flere unge er blevet hjulpet til at blive fastholdt på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.     

- Mentorerne har fokus på at hjælpe den unge, ikke på hvor mange timer hjælpen tager og hvilken kasse, der skal betale. De støtter de unge i at klare sig selv under nye livsvilkår og har opnået fine resultater, siger Jesper Kaas Schmidt.

Kommunerne har aftalt at betale for hver ung de henviser og stiller sammen en underskudsgaranti. Dermed overgår Region Midtjyllands Satspulje-finansierede projekt "Bristede Drømme – Nyt Håb" til et kommunalt-regionalt tilbud.

På de unges præmisser

Mentorerne har base på Hammel Neurocenter men arbejder i den unges nærmiljø med bl.a. at understøtte den unge i at klare aktuelle udfordringer. De unge og deres netværk er med til at bestemme, hvad ungementorerne skal hjælpe med.

- Vi kan hjælpe med at skabe forståelse hos den unge selv og hos familie, venner, uddannelse og job om, hvad hjerneskaden betyder for netop den her unge. Når netværket er oplyst om de ændrede livsvilkår og ved, hvad der er anderledes end før, kan de bedre hjælpe og støtte op om den unge i hverdagen, siger ungementor Malene Arendt Eriksen.

Ungementorernes mål er altid at styrke de unge i og sammen med deres netværk. Fordi netværkets støtte og forståelse er afgørende for, hvordan de unge klarer at vende tilbage til en hverdag med sociale fællesskaber, uddannelse og arbejde. 

- Malene har en viden om hjerneskader, der kan hjælpe med at begrunde nogle af de ting, der er blevet anderledes for mig. Det betyder meget at have en man kan snakke med om det, der er blevet svært, og så få ideer til strategier der kan hjælpe. Det synes jeg er helt uundværligt, siger Sofie Bie Jørgensen.

Hun fik en hjerneskade efter et færdselsuheld i 2013. År senere hjalp Malene Arendt Eriksen med at fortælle hendes efterskolelærere om hendes udfordringer og med strategier for hvordan de kunne støtte Sofie til de afsluttende eksamener.

Fakta

 • Projekt Bristede Drømme-Nyt Håb var indtil 1. juli 2016 finansieret af statslige satspuljemidler til en styrket indsats for 15-30-årige med erhvervet hjerneskade.
 • Region Midtjylland har på opfordring fra kommunerne som eneste region i landet oprettet en mentorordning til målgruppen.
 • Kommunerne i Region Midtjylland har besluttet at videreføre mentorordningen, først til 31. marts 2017 og senest i yderligere tre år.
 • En evaluering fra december 2016 viser, at mentorerne især har hjulpet de unge med:
  • At forvalte energi                           73 %
  • At strukturere hverdagen                 58 %
  • Kontakt til skole / uddannelse           56 %
  • Kontakt til kommune                       24 %
  • Kontakt til arbejdsplads                   10 % 
 • Ungementorerne og kommunerne arbejder tæt sammen om at hjælpe de unge. Et år efter første kontakt har de sammen hjulpet målgruppen, så andelen af unge:
  • I uddannelse er steget fra 52 % til 59 %
  • I arbejde på særlige vilkår er steget fra 2 % til 8 %
  • I ressourceforløb er steget fra 3 % til 18 %
  • På førtidspension er uændret på 3 %
  • Sygemeldte er faldet fra 44 % til 16 %
  • Arbejdsløse på dagpenge eller kontanthjælp er faldet fra 10 % til 0 %
  • På anden overførselsindkomst er faldet fra 5 % til 0 %
  • I arbejde på normale vilkår er faldet fra 5 % til 2 %
  • Der vurderer deres arbejdsevne som dårlig er faldet fra 62 % til 42 %

Flere oplysninger

 • Formand for kommunaldirektørnetværket, KD-net, Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, Norddjurs Kommune. Tlf.: 22 24 33 42 / jeks@norddjurs.dk
 • Projektleder på Bristede Drømme-Nyt Håb, Helle Dybkjær, tlf: 21446383/ hesalo@ rm.dk
  - Kan formidle kontakt til unge og ungementorer i projektet
 • www.ungehjerneskadeprojekt.rm.dk
 • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Foto

Gå til stort billede af ungementorerne Malene Arendt Eriksen (tv) og Hanne Skovgaard Petersen (th)

De unge i projektet får besøg hjemme af ungementorerne Malene Arendt Eriksen (tv) eller Hanne Skovgaard Petersen, og er med til at bestemme, hvad de vil have hjælp til. Foto: Hammel Neurocenter.

Klik på billedet for at hente det i fuld størrelse. Billedet er til frit brug i forbindelse med omtale af denne nyhed mod følgende kreditering: Foto: Hammel Neurocenter.