04.04.2017

Overlæge Karsten Krøner tiltræder 1. maj jobbet som ledende overlæge i Ortopædkirurgisk Afdeling på Hospitalsenheden Horsens. Han kommer fra et job som sektorchef for håndkirurgien ved Ortopædkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Karsten Krøner kommer med solid ledelses- og forskningserfaring fra det ortopædkirurgiske område.

Ledererfaringerne glæder den nye ledende overlæge nu sig til at sætte yderligere i spil som spydspids for en afdeling i vækst. Sammen med oversygeplejerske Birgitte Bigom Nielsen kommer han til at stå i front for en afdeling med godt 100 medarbejdere.

- Hospitalsenhedens ortopædkirurgiske afdeling er allerede anerkendt for sin faglighed og forskning, og jeg ser meget frem til – sammen med oversygeplejersken – at blive leder af en afdeling med visioner og ambitioner om fortsat at udvikle det ortopædkirurgiske fag og om fortsat at være anerkendt på højt niveau for både drift, forskning, uddannelse og udvikling, siger Karsten Krøner.

- Som leder vil jeg arbejde målrettet for, at vi får inddraget alle afdelingens medarbejdere i løsningen af både kerneopgaven og den service, vi yder patienterne. Jeg tror på, at vi gennem et respektfuldt, forpligtende og ansvarligt samarbejde styrker arbejdsglæden blandt medarbejderne og opnår vores mål. Det vil ikke mindst komme vores patienter til gode, siger den nye ledende overlæge.

Fokus på patienter, faglig udvikling og ledelse

Om ansættelsen af Karsten Krøner i stillingen som ledende overlæge siger lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen, Hospitalsenheden Horsens:

- Ansættelsesudvalget er gået efter at sammensætte en tværfaglig afdelingsledelse, der både nu og i fremtiden vil gå efter at skille sig ud ved at yde en ekstraordinær indsats på flere fronter. Udover at bedrive klar lægefaglig ledelse så har vi også fået en ledende overlæge, der fagligt kan udvikle både medarbejdere og opgaver i den rigtige strategiske retning, og som kan stimulere til fortsat forskning og udvikling af ortopædien på hospitalsenheden og i regionen, siger Jørgen Schøler Kristensen.

Karsten Krøner er uddannet speciallæge i ortopædkirurgi og har bl.a. været med til at stifte Dansk Smerteforskningscenter. Som lektor ved Aarhus Universitet har han erfaring med både undervisning og forskning, herunder som vejleder og bedømmer af ph.d.-projekter.

Karsten Krøner har som sektoransvarlig og afsnitsleder endvidere stor erfaring med tværfagligt samarbejde, ligesom han igennem en årrække har været formand for Dansk Selskab for Håndkirurgi.

En afdeling i vækst

I kraft af hospitalets status som akuthospital er Ortopædkirurgisk Afdeling i vækst. Afdelingen har i specialefordelingen blandt andet fået regionsfunktion inden for skulder-, idræts-, fod- og ankelkirurgi og bevarer desuden hofte- og knæalloplastik forløbene. Derudover gennemfører afdelingen revision af forreste korsbånd og hofteartroskopi.

Afdelingen udfører omkring 4.000 operationer om året på Danmarks største dagkirurgiske center og behandler årligt 3.400 indlagte patienter, hvoraf ca. 60 % er akutte, og 40 % er patienter til planlagt behandling/operation. Afdelingen gennemfører ca. 30.000 ambulante undersøgelser om året.

 

Flere oplysninger:

Jørgen Schøler Kristensen, Lægefaglig direktør, dr.med., Hospitalsenheden Horsens. Tlf. 7842 5004 / joerkris@rm.dk

Karsten Krøner, Overlæge og sektorchef, Aarhus Universitetshospital
Tlf. 7846 7427
Karsten.Kroener@aarhus.rm.dk

Gå til stort billede af Overlæge Karsten Krøner