28.04.2017

En patient- og pårørendecafé på Regionshospitalet Viborg skal guide borgere til det rette frivillige tilbud. Det er som noget helt særligt en frivillig paraplyorganisation, der laver et tilbud på et hospital, når De Frivilliges Hus i Viborg slår dørene op til den nye café.

Den nye Patient- og Pårørendecafé åbner torsdag den 4. maj kl. 9.00 i et område af forhallen på Regionshospitalet Viborg. Bag caféen står særligt uddannede frivillige fra De Frivilliges Hus i byen, og de repræsenterer et bredt udsnit af patientforeninger og andre frivillige tilbud både lokalt og på landplan.


Foto: Lisbeth Hasager Justesen, Hospitalsenhed Midt.

- Vores rolle er at guide folk til det, der kan støtte lige præcis dem bedst i den situationen, de er i. Patienter og pårørende må ikke stå med en stak brochurer og ikke kunne overskue, hvilket tilbud der er relevant, forklarer projektleder Rikke Brøndum, De Frivilliges Hus i Viborg.

Et ekstra tilbud på hospitalet

De Frivilliges Hus står for at bemande den nye Patient- og Pårørendecafé og sikre, at de frivillige i caféen er klædt på til opgaven. De frivillige i caféen bliver særligt uddannet til at støtte patienter og pårørende, og de skal bære blå veste med caféens navn.

- Dette café-tiltag kan være med til at give patienter og pårørende den bedst mulige helhedsoplevelse af det at være på hospitalet. Når det allerede på hospitalet er muligt at etablere en kontakt til en frivillig organisation eller få kendskab til den rette støttemulighed, vil nogle forhåbentlig føle sig bedre hjulpet i forhold til deres sygdom og situation. Derfor er vi glade for, at en frivillig organisation har ønsket at tage denne opgave på sig, siger sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen fra Hospitalsenhed Midt.

De Frivilliges Hus i Viborg er til daglig paraply for ca. 135 foreninger, og af dem er ca. 30-35 målrettet patienter og pårørende. Fx. Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen, Hjerneskadeforeningen, Osteoporoseforeningen, Gigtforeningen, Depressionsforeningen, Bedre Psykiatri, SIND Ungdom og mange flere.

Opstart i det små kan udvikle sig stort

I forhallen på Regionshospitalet Viborg findes i dag allerede Røde Kors. Frivillige herfra hjælper patienter og pårørende med konkret at finde det rigtige sted hen på hospitalet. I den nye Patient- og Pårørendecafé viser De Frivilliges Hus' frivillige derimod vej gennem en velvokset skov af foreninger og tilbud.

I første omgang har caféen dog kun åben hver torsdag kl. 9.00-12.00. Men det kan være et spørgsmål om tid, før åbningstiden forventeligt udvides.

- Vi vil rigtig gerne være endnu mere til stede og på forskellige tidspunkter. Heldigvis er det vores erfaring, at sådan nogle tilbud begynder i det små. Og når det er oppe at køre, kan både brugere og frivillige bedre se, hvad det handler om, og så skal vi nok kunne finde flere frivillige til caféen og få dem uddannet, forudser Rikke Brøndum, der glæder sig til at få caféen i gang.

Om Patient- og Pårørendecafe og Regionshospitalet Viborg

  • Den nye Patient- og Pårørendecafe åbner torsdag den 4. maj 2017 kl. 9.00.
  • De Frivilliges Hus i Viborg står for den daglige drift af cefétilbuddet.
  • De Frivilliges Hus i Viborg støtter sociale og frivillige formåld og repræsenteret ca. 135 frivillige foreninger. Af dem er ca. 30-35 målrettet patienter og pårørende. 
  • Cafeen i forhallen er bemandet af særligt uddannede frivillige, der også er underlagt tavshedspligt. De bærer blå veste med caféens navn.
  • På en almindelig dag på Regionshospitalet Viborg er der ca. 310 indlagte patienter, og ca. 500 patienter kommer til ambulant undersøgelse eller kontrol. 

Yderligere oplysninger:

  • Projektleder, Frivilligcenter Viborg, De Frivilliges Hus, Rikke Brøndum: 8725 4925 / 2123 2482 / rikke@frivilligeshus.dk
  • Sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenhed Midt, Tove Kristensen: 7844 1104