12.04.2017

For tidlig pubertet forekommer hyppigt hos piger. De helbredsmæssige og psyko-sociale konsekvenser af for tidlig pubertet kan være belastende for både pigen og hendes familie. Diagnosen kan være svær at stille hos de yngste piger, men en ny undersøgelse giver nu lægerne en længe ventet hjælp til lettere og mere præcist at stille diagnosen.

For tidlig pubertet kan være svært at diagnosticere hos de yngste piger

Flere forældre oplever at deres døtre udvikler bryster i alt for tidlig en alder. Selv piger under 6 år med brystudvikling er ikke et særsyn. Brystudviklingen kan være første tegn på, at pigen er i pubertet, men den kan også være en forbigående tilstand, som ikke kræver behandling. For tidlig pubertet afkorter pigens barndom, har store psyko-sociale komplikationer og nedsætter pigens voksenhøjde. Det er derfor vigtigt, at lægen kan skelne egentlig pubertet fra den form for brystudvikling, der går i ro af sig selv uden behandling. I udredningen anvender lægerne blandt andet en GnRH-test (pubertetstest), som består i at undersøge udviklingen af forskellige hormoner efter indsprøjtning af et test-hormon, men forskere har aldrig tidligere undersøgt, hvordan små piger under 6 år uden pubertetstegn reagerer på test-hormonet.

Forskerne har undersøgt 48 raske pigers hormon-respons

Forskerne fra Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitet har undersøgt piger i alderen 10 måneder til knap 6 år for at fastslå, hvordan pubertetstesten virker hos raske piger uden pubertetstegn i den aldersgruppe. Pigerne blev først målt og vejet, fik målt deres knoglealder og fik taget blodprøver, hvorefter de fik indsprøjtet et test-hormon, og endelig målte forskerne pigernes hormonrespons på test-hormonet i en ny blodprøve.

Det normale hormon-respons på pubertetstesten er nu fastlagt

Tidligere kendte man ikke det normale hormonrespons på pubertetstesten hos piger under 6 år. Nu har forskerne fundet ud af, at reaktionen afhænger af alderen, og jo yngre man er, jo højere er det normale hormonrespons. Forskerne har også fundet ud af, at man kan beregne et relativt hormonrespons, som er et forhold mellem 2 forskellige kønshormoner, og dette forhold er konstant for alle aldersgrupper af raske piger under 6 år.

Studiets resultater kan hjælpe familier og læger over hele verden

Brystudvikling hos selv helt små piger forekommer jævnligt. Især piger, der bliver adopteret eller flytter med deres forældre fra et kontinent til et andet, har risiko for at gå for tidligt i pubertet.
– Når man taler med kolleger på internationale kongresser er det tydeligt, at man over hele verden savner normalværdier for GnRH-testen. Der er ikke tvivl om, at de resultater, som vi nu har offentliggjort, er længe ventet af læger overalt og vil blive anvendt til gavn for en bedre og mere præcis diagnose, siger Esben Thyssen Vestergaard, som er en af forskerne bag undersøgelsen.

Bag om forskningsresultatet:

Studietype: Prospektivt interventionsstudium
Samarbejdspartnere: Aarhus Universitet
Ekstern finansiering: Aarhus Universitet, A.P. Møller Fonden, Søster og Verner Lipperts Fond og Grosserer L.F. Foghts Fond
Interessekonflikter: Ingen

Læs den videnskabelige artikel:

Vestergaard ET, Schjørring ME, Kamperis K, Petersen KK, Rittig S, Juul A, Kritstensen K, Birkebæk N. The Follicle Stimulating Hormone (FSH) and Luteinizing Hormone (LH) Response to a Gonadotropin Releasing Hormone Analogue Test in Healthy Prepubertal Girls Aged 10 Months to 6 Years. Eur J Endocrinol. 2017 Mar 27.

http://www.eje-online.org/content/early/2017/03/27/EJE-17-0042.long

Yderligere oplysninger:

Overlæge Esben Thyssen Vestergaard, Børn og Unge på Aarhus Universitetshospital og Børneafdelingen Regionshospitalet Randers
Mobil: 21 93 28 28 / E-mail: etv@clin.au.dk