26.04.2017

Regionsrådsmedlem og 1. næstformand Anders Kühnau har barselsorlov 2. - 29. maj.

Regionsrådsmedlem Anders Kühnau (S) har netop fået bevilget barselsorlov fra sit hverv som medlem af regionsrådet. Han holder orlov fra 2. maj til og med 29. maj 2017.

1. stedfortræder for Socialdemokratiet Lone Blume indtræder i regionsrådet i orlovsperioden.

Anders Kühnau er desuden 1. næstformand, medlem af forretningsudvalget (FU) og formand for hospitalsudvalget.

Henrik Gottlieb (S) overtager i orlovsperioden næstformandsposten og FU-medlemskabet. Flemming Knudsen indtræder i hospitalsudvalget som menigt medlem, mens næstformand i hospitalsudvalget, Susanne Buch Nielsen (SF), overtager formandsskabet og mødeledelsen i Anders Kühnaus orlovsperiode.

Fakta


• Regionsrådsmedlem Anders Kühnau (S) holder barselsorlov 2. – 29. maj 2017.
• Han erstattes i regionsrådet af Lone Blume (S).
• Henrik Gottlieb (S) indtræder under orloven som 1. Næstformand og medlem af Forretingsudvalget, FU.
• Flemming Knudsen (S) indtræder under orloven i Hospitalsudvalget.
• Susanne Buch Nielsen (SF) overtager i orlovsperioden formandsskabet i Hospitalsudvalget.


Flere oplysninger


• Regionsrådsmedlem Anders Kühnau. Tlf. 2360 2768.
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer