06.04.2017

1. juni skifter Thomas Balle Kristensen job fra administrationschef og chef for byggeri på Regionshospitalet Horsens til præhospital direktør i Region Midtjylland.

Siden 2007 har der stået sundhedsvæsen på Thomas Balle Kristen-sens arbejdsdag. Først fire år som planlægningschef på det daværende Århus Sygehus og siden 5 og et halvt år som administra-tionschef og chef for byggeri på Regionshospitalet Horsens.

Overskriften er stadig sundhedsvæsen, men fra 1. juni bliver det akut hjælp før indlæggelse, der kommer til at fylde for den 42-årige statskundskabsuddannede leder. Nærmere bestemt i form af ambulancer, akutlægebiler, akutlægehelikopter og 1-1-2 første-hjælpere. Præhospitalet driver også AMK Vagtcentralen og sørger for patientbefordring til og fra hospital.

- Thomas har et indgående kendskab til sundhedsvæsenet. Han er en dygtig leder, der er optaget af effektiv drift og af at skabe resultater sammen med andre. Jeg har stor tiltro til, at hans passion for hele tiden at forbedre tilbuddene til patienterne vil være en god drivkraft, også når det gælder det præhospitale område, siger koncerndirektør Christian Boel.

Selv ser Thomas Balle Kristensen nogle spændende udfordringer for sig:

- Præhospitalets arbejde med at sikre rette hjælp i rette tid til alle patienter har enorm betydning – især for de allermest syge. Der er spændende perspektiver i sundhedsfaglig udvikling understøttet af it, moderne udstyr og data på hele det præhospitale område. Og jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med dygtige medarbejdere og ledere om at løfte og udvikle Præhospitalets kerneopgave i fremtiden.

Thomas Balle Kristensen erstatter Else Ammitzbøll, der er gået på pension. Han vil lede Præhospitalet sammen med den lægefaglige direktør, Per Sabro Nielsen.

Kontakt

  • Koncerndirektør Christian Boel, tlf. 2374 9162
  • Kommende præhospital direktør Thomas Balle Kristensen,
    tlf. 3038 7193

Gå til stort billede af Thomas Balle Kristensen

 

Tryk på billedet eller her på teksten for at hente billedet i større udgave.

Billedet kan frit anvendes i forbindelse med omtale af navnenyheder, når Region Midtjylland angives som kilde.