29.08.2017

Region Midtjyllands 112-førstehjælpere rykker ud til hjertestop eller mistanke herom i regionens yderområder. Nye ordninger er netop startet op i Ørnhøj, Klejtrup og Juelsminde. Fire mere er på vej i Ry, Nimtofte, Knebel og Spjald.

Hvis du får et hjertestop er tiden afgørende. For hvert minut, der går, falder chancen for at overleve. Hurtig hjælp af Region Midtjyllands lokale 112 førstehjælpere kan derfor være med til at redde liv.

Region Midtjylland oprettede det første korps i 2011 og har i dag 28 såkaldte 112-førstehjælperordninger.  Nu er fire nye ordninger på vej i Ry, Nimtofte, Knebel og Spjald i efteråret 2017. Det er Regionens Præhospital, som i praksis driver 112-førstehjælperordningerne.  Per Sabro Nielsen, lægefaglig direktør i Præhospitalet ser frem til få de nye ordninger på plads og siger: 

- Vi glæder os til at etablere flere lokale førstehjælperkorps, fordi det kan gøre en reel forskel netop ved hjertestop, hvor hvert minut tæller. De frivillige førstehjælpere kan ofte nå hurtigt frem og gå i gang med den livreddende hjælp, før ambulancen kommer, fordi de i forvejen er tæt på. Det er med til at sikre et fintmasket net af akuthjælp til borgerne.

Frivillig indsats gør en forskel

De lokale førstehjælperkorps drives af Region Midtjyllands Præhospital i samarbejde med kommunen og lokale foreninger. Interessen er stor og mange har lyst til at gøre en frivillig, livreddende indsats lokalt. Et førstehjælperkorps er typisk på 8-12 personer, som er uddannet i førstehjælp og har adgang til en hjerter-starter lokalt. Hvis en borger i nærområdet får hjertestop eller symptomer på hjertestop tilkaldes førstehjælperne via sms fra AMK-vagtcentralen, hvor de også kan få rådgivning, indtil ambulancen når frem.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med de mange 112 førstehjælpere, som er meget engagerede og lokalkendte. De er frivillige og ikke forpligtet til at træde til hver gang, men de fleste er altid klar til at smide hvad de har i hænderne, hvis de får en sms på et hjertestop. Den indsats, som de kan bidrage med i de første kritiske minutter, giver derfor en stor tryghed i regionens yderområder, siger Præhospitalets direktør Thomas Balle Kristensen, og understreger at førstehjælperne er et supplement til den øvrige akuthjælp.

Det er Regionsrådet, der beslutter, hvor de nye førstehjælper-ordninger oprettes. Beslutningen tages blandt andet på baggrund af kriterier som ambulancernes responstid, befolkningstæthed og lokal infrastruktur.

Fakta om lokale førstehjælpere:

 • Hvert korps består af 8-12 førstehjælpere, som er helt almindelige borgere, der frivilligt melder sig for at gøre en indsats lokalt.
 • Førstehjælperne får et fire timers kursus i livreddende førstehjælp og brug af hjertestarter. Herefter får de én gang årligt et genopfriskningskursus for at vedligeholde kompetencerne.
 • Førstehjælperne bliver kaldt ud via SMS fra AMK-vagtcentralen, som også har ansvaret for at sende ambulancer, akutlægebil, akutlæge-helikopter og anden hjælp frem til kritisk syge eller tilskadekomne.
 • Førstehjælperne kan kaldes 24/7 hele året, men det er frivilligt om de rykker ud på et opkald. Deres vigtigste opgave er at give første-hjælp og blive hos patienten, indtil den professionelle hjælp når frem.
 • Når førstehjælperne udfører en opgave, bærer de så vidt muligt en gul refleksvest med påskriften "112-førstehjælper".
 • Et korps dækker et område på 5-8 km. I hvert område er opsat en strategisk placeret hjertestarter, som vedligeholdes af Regionen.
 • 112-Førstehjælperkorps oprettes og drives af Region Midtjyllands Præhospital. Etablering af korps finansieres af statslige puljer, mens driften finansieres af regionens eget budget.

 Fakta om hjertestop:

 • Hvert år får ca. 4000 personer hjertestop uden for hospital
 • Chancen for at overleve et hjertestop falder med 10 procent for hvert minut, der går
 • I dag overlever 12 procent et hjertestop uden for hospital. Det er en tredobling siden 2001, hvor kun 4 procent overlevede.
 • Læs mere om hvad du selv kan gøre, hvis et menneske i nærheden falder om med hjertestop på Trygfondens side: www.hjertestarter.dk

Region Midtjyllands førstehjælperordninger 

Yderligere information

Thomas Balle Kristensen, 3038 7193, thkris@rm.dk

Per Sabro Nielsen, 2134 9887, persi@rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

112 førstehjælperordninger i Region Midtjylland

Lars Telling er frivillig førstehjælper på Helgenæs. Foto: Anna Glavind

Foto kan frit anvendes ved redaktionel omtale af denne nyhed, mod kreditering af Anna Glavind.