24.08.2017

Tuberkulose er fortsat et stort helbredsproblem i Danmark blandt socialt udsatte og indvandrere fra lande med høj forekomst af tuberkulose. Sygdommen kan behandles med antibiotika – alligevel er dødeligheden høj blandt tuberkulosepatienter i Danmark.

Forskerne fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har ved hjælp af registre undersøgt dødeligheden blandt 8433 tuberkulosepatienter igennem en 12-års periode, og sammenlignet med godt 33.000 raske kontrolpersoner med samme alder. 22,2 % af tuberkulosepatienterne døde i løbet af undersøgelsen, hvilket er mere end dobbelt så mange som blandt kontrolpersonerne. Den relative dødelighed var særligt høj blandt personer under 40 år.

Samtidige sygdomme påvirker dødeligheden

Det er oftest sådan, at hvis man har flere sygdomme samtidig, så er den generelle dødelighed forhøjet. Det gælder også patienter med tuberkulose; men når forskerne sammenlignede med kontrolpersonerne, så var den relative dødelighed højest blandt de personer, der ikke led af andre sygdomme. Det peger ifølge forskerne på, at den forhøjede dødelighed hænger sammen med en række sociale faktorer, snarere end forekomsten af flere sygdomme samtidig.

Tuberkulosepatienter dør ofte af lungesygdomme – og af tuberkulose

Forskerne undersøgte også hvilke dødsårsager, der var de mest almindelige. Det var kræftsygdomme i begge grupper. Blandt tuberkulosepatienterne var lungesygdommene KOL og lungekræft ofte registreret som dødsårsag; og blandt 12 % af de tuberkulosepatienter, som døde i perioden, havde lægen vurderet, at de faktisk døde af deres tuberkulose.

Fortsat behov for øget opmærksomhed på tuberkulose i Danmark

Ifølge forskerne bag undersøgelsen er det bekymrende, at man fortsat ser så høj dødelighed ved en sygdom, der nemt kan helbredes, hvis den opdages i tide.

”Forekomsten af tuberkulose i Danmark er i de senere år ikke faldet med samme hastighed, som i vores nabolande. Tuberkulose er i dag en sygdom, som fortrinsvis rammer hjemløse og socialt udsatte mennesker. Resultaterne her viser med al tydelighed, at der ikke er kontrol over situationen, og at der fortsat er brug for langt mere hjælp til socialt udsatte”, siger Andreas Fløe, som er læge og en af forfatterne bag artiklen.

Bag om forskningsresultatet:

Studietype: Registerstudie, case-control studie

Samarbejdspartnere: i2minds, Aarhus

Ekstern finansiering: Ingen

Interessekonflikter: Ingen

Læs den videnskabelige artikel:

Fløe A, Hilberg O, Wejse C, Ibsen R, Løkke A

Comorbidities, mortality and causes of death among patients with tuberculosis in Denmark 1998–2010: a nationwide, register-based case–control study

Thorax Published Online First: 04 August 2017. doi:10.1136/thoraxjnl-2016-209240

Yderligere oplysninger:

  • Læge, ph.d.-studerende. Andreas Fløe Hvass, Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Tlf: 7846 2106, Mobil: 2636 0885. E-mail: andrniel@rm.dk