24.08.2017

Fra 1. januar 2018 får midt – og vestjyderne en patientstøtteenhed, der skal hjælpe borgerne til at mestre livet med en eller flere kroniske sygdomme.

Regionsrådet har netop bevilliget, at Hospitalsenheden Vest tilføres 5,08 mio. kr. i 2018 og 5,789 mio. kr. i 2019 til implementering og drift af et center med navnet: Aktivpatientstøtteenhed Vest.

Aktiv Patientstøtte består af en telefonisk støtte og coaching fra en sygeplejerske til borgere med en høj risiko for mange akutte indlæggelser. Erfaringer fra tilsvarende indsatser viser, at en telefonisk støtte kan øge livskvaliteten og mindske antallet af indlæggelser. Indsatsen følges tæt af et forskningsprojekt, som undersøger virkningen af Aktiv Patientstøtte.

- Ordningen med aktive patientstøtter er en håndsrækning til det arbejde som foregår på tværs af hospitaler, praktiserende læger og kommuner for at sætte patienterne før systemerne. Jeg er nysgerrig på om denne ordning kan gøre borgernes vej i sundhedsvæsenet mere enkel, siger sygeplejefaglig direktør Ida Götke og ser frem til, at forskningsprojektet bringer nye indsigter.

Den aktive patientstøtte foregår ved at de enkelte deltagere i projektet bliver kontaktet og inviteret til et indledende møde med en sygeplejerske, som skal stå for den fremtidige støtte. Herefter er den videre kontakt og hjælp baseret på coaching over telefonen. Støtten varer ca. 6 til 9 måneder, og tager udgangspunkt i den enkeltes behov, aktive deltagelse og ønsker.

Aktiv Patientstøtte er en del af en national satsning i de fem regioner. Der er allerede etableret en enhed i den østlige del af regionen ved Regionshospitalet Randers, som dækker Randers Klyngen, Aarhus Klyngen, Samsø Klyngen og Horsens Klyngen.

Aktivpatientstøtteenhed Vest skal dække kommunerne i den øvrige del af regionen, det vil sige Midt Klyngen (Silkeborg, Skive og Viborg) og Vest Klyngen (Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer). 

Flere oplysninger

  • Sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest Ida Götke, tlf. 2048 0689
  • Projektleder i Hospitalsenheden Vest Kristine Lindeneg Drejø, tlf. 2135 8847