14.08.2017

Jan Højgaard Funder tiltræder 1. september som administrationschef på Hospitalsenheden Horsens. Han kommer fra et job som afdelingschef for Sundhedsøkonomi i Region Syddanmark.

Hospitalsenhedens nye administrationschef, Jan Højgaard Funder, er 46 år og kommer med erfaring inden for både ledelse, hospitalsdrift samt regional styring af sundhedsområdet.

Efter uddannelsen til cand.scient.pol. i 2000 har Jan Højgaard Funder bl.a. arbejdet som økonomi- og planlægningschef ved Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter. Her havde han ansvaret for økonomifunktionen samtidig med, at han var med til at sikre en servicering af de enkelte enheder og strategisk sparring med ledelsen.

Nytænkning af patientforløb og arbejdsgange var ligeledes en del af opgaveporteføljen, og også de erfaringer forventer Jan Højgaard Funder at kunne trække på i sin nye rolle som administrationschef.

- Jeg ser meget frem til at blive en del af en proaktiv hospitalsadministration og vil gerne være med til at sikre fortsat gode rammebetingelser og sætte retning for udviklingen af hospitalets ydelser med patienterne som det naturlige omdrejningspunkt. Samtidig forventer jeg at kunne bidrage til en solid styring og driftsledelse, siger Jan Højgaard Funder, som har været afdelingschef for Sundhedsøkonomi i Region Syddanmark igennem de seneste syv år.

Patienter og samarbejdspartnere i fokus
På Hospitalsenheden Horsens bliver Jan Højgaard Funder øverste leder af en administrationsenhed med ca. 50 medarbejdere og ledere, hvis vigtigste opgave er at understøtte hospitalets kliniske afdelinger samt hospitalsledelsen i deres arbejde.

- Med Jan får vi en administrationschef, som ser patienterne som det naturlige omdrejningspunkt for udvikling af fremtidens ydelser og arbejdsgange. Det hænger godt sammen med det strategiske fokus, vi allerede arbejder med på hospitalet og i regionen, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

- Desuden passer Jans ledelsesstil godt ind i den kultur, som allerede præger Administrationens medarbejdere og ledere. Vi tror derfor på, at Administrationen – under Jans ledelse – fortsat vil være den gode samarbejdspartner, som står for at levere lette og smidige løsninger af høj kvalitet, siger Lisbeth Holsteen Jessen.

Flere oplysninger