31.08.2017

Region Midtjylland har nedsat en særlig task force, der skal sikre, at langt flere patienter bliver undersøgt og behandlet hurtigt, sådan som kræftpakkerne siger. Det sker efter, at 2. kvartal 2017 viser et fald i overholdelsen af kræftpakkerne i regionen.

- Region Midtjylland har indtil nu haft fine tal, når det handler om at overholde det håndslag, vi har givet patienterne om hurtig adgang til undersøgelse og behandling for kræft. Derfor kommer det meget bag på mig, at regionen i den seneste måling nu ligger langt under landsgennemsnittet. Det er simpelthen for ringe, og det skal vi have gjort noget ved, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Regionsrådsformanden noterer sig derfor med tilfredshed, at direktionen i Region Midtjylland allerede har sat gang i en særlig task force. Gruppen er ledet af direktionen og har et medlem fra hospitalsledelsen på hvert hospital. Gruppen følger situationen tæt og iværksætter de handlinger, der skal til for at sikre en tilbagevenden til det høje niveau for målopfyldelse.

- Indtil nu har vi fulgt situationen via kvartalstal. Det rækker åbenlyst ikke, så fremover følger vi udviklingen på månedsbasis. På den måde kan vi sætte ind hurtigt, hvis udviklingen går i den forkerte retning. Vi skylder patienterne at levere den hurtige behandling, de med rette forventer, lyder det fra regionsrådsformanden.

Fakta om overholdelse af kræftpakker

  • Region Midtjylland lå i 2. kvartal 2017 på en målopfyldelse på 73 pct. Tallet måles fra henvisningen er modtaget, til behandlingen er startet.
  • På landsplan levede 77 pct. i 2. kvartal 2017 op til målene i kræftpakkerne
  • I 1. kvartal 2017 lå Region Midtjyllands måloverholdelse på 85 pct.